0

Przed nami V edycja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Podobnie jak w ubiegłym roku w tegorocznej edycji realizowane będą projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów oraz rozwój rzemiosła.

Szczegóły programu przedstawili w ubiegłym tygodniu marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Jak co roku Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty już będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu. Kwota przeznaczona w tym roku na Dolnośląski Budżet Obywatelski wynosi 1,35 mln złotych. Nowością jest wydłużony czas na zgłaszanie projektów, teraz chętni mają na to aż miesiąc.

Tegoroczny budżet to podobnie jak rok temu siedem obszarów tematycznych. Na sport i kulturę, przeznaczyliśmy po 400 tysięcy złotych. Turystyka to pula 200 tysięcy złotych. W obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działań na rzecz seniorów do dyspozycji jest po 100 tysięcy złotych. Natomiast na rozwój rzemiosła przekażemy 50 tysięcy złotych. Każdy projekt może liczyć na maksymalne dofinansowanie do 20 tysięcy złotych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Zapytaliśmy marszałka o różnice między ubiegłoroczną, a bieżącą edycją programu: Nie ma, jedynie kwota różni się o około 20 tysięcy, ze względu na brak realizacji jednego z zadań w ubiegłym roku, pieniądze do nas wróciły. Trzeba wspomnieć również o integracyjnej roli DBO. Często dzięki współpracy przy realizacji zadań wykluwają się przyjaźnie i trwałe relacje między ludźmi, które razem działają na rzecz innych osób.

Tak jak do tej pory Dolny Śląsk został podzielony na pięć subregionów: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz miasto Wrocław, a każdy z nich będzie dysponować identyczną pulą 270 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać od połowy lutego do połowy marca.

Następnie organizator daje sobie czas na przyjmowanie ewentualnych odwołań, a między 5 a 20 maja odbędzie się głosowanie elektroniczne nad projektami, które przeszły weryfikację formalną. Rozstrzygnięcie głosowania planowane pod koniec maja.

Warunki formalne składania wniosków:

 • projekt powinien dotyczyć zadań własnych i kompetencji województwa;
 • projekt nie może mieć charakteru inwestycyjnego lub infrastrukturalnego;
 • projekt powinien być zrealizowany do końca 2020 roku;
 • projekt może być zgłoszony przez pełnoletnich mieszkańców województwa dolnośląskiego;
 • projekty składa się na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl;
 • do złożenia projektu potrzebna jest lista poparcia podpisana przez przynajmniej 50 pełnoletnich osób.

Warunki głosowania:

 • głosowanie będzie odbywać się przez stronę www.aktywny.dolnyslask.pl w dedykowanej zakładce, uruchomionej po weryfikacji wniosków;
 • głosować mogą osoby, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, które w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia;
 • każdy głos zostanie potwierdzony wysłaniem wiadomości sms do głosującego (wiadomość ta jest dla głosującego bezpłatna);

W drugim etapie zwycięskie pomysły z I etapu zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym jako zadania publiczne. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nastąpi między 2 a 22 czerwca, a bezpośrednio potem nastąpi weryfikacja ofert i rozstrzygnięcie konkursu które zaplanowano na 5 lipca. Do końca roku będzie czas na zrealizowanie dofinansowanego zadania – informuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Zeszłoroczna edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Projektów, na które można było oddać swoje głosy było 162, a w samym głosowaniu oddano prawie 45 tysięcy głosów. W efekcie dofinansowano 74 zadania na łączną kwotę 1,33 mln złotych.

Spotkania informacyjne DBO 2020

Chcąc przybliżyć tegoroczną edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego, Aktywny Dolny Śląsk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski zaprasza na spotkania, których głównym celem będzie zaznajomienie ze szczegółami przebiegu przedsięwzięcia, jego tematyką, możliwościami jakie daje, czy zasadami uczestnictwa.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 • 31 stycznia – Legnica, w godzinach 10:00 – 13:00 w Zamku Piastowskim, pl. Zamkowy 1, sala 203, II p. Termin zgłoszeń mija 29 stycznia.
 • 4 lutego – Wrocław, w godzinach 10:00 – 13:00 w sali nr 510, V p. w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej). Termin zgłoszeń mija 30 stycznia.
 • 7 lutego – Jelenia Góra, w godzinach 10.30 – 13.30 przy ul. 1 Maja 43 w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, sala 208, II p. Termin zgłoszeń mija 4 lutego.
 • 10 lutego – Wałbrzych, w godzinach 10.30 – 13.30 ul. Rynek 6 w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, sala 13. Termin zgłoszeń mija 5 lutego.

Zgłoszenia proszę przysyłać zgodnie z terminami zgłoszeń wymienionymi przy poszczególnych spotkaniach na adres e-mail: mateusz.makarewicz@umwd.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.

Komentarze

Zostaw swój komentarz