Mamy ważny komunikat dla par małżeńskich, które w 2020 r. będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Są to pary, które zawarły związek małżeński w 1970 r.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Wobec powyższego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ziębicach prosi o zgłaszanie zainteresowanych par małżeńskich, które w 2020 roku będą obchodziły Jubileusz 50 -lecia Pożycia Małżeńskiego, a zawierały związek małżeński poza terenem Gminy Ziębice.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Ziębice. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez osobiste stawiennictwo do Urzędu Stanu Cywilnego w Ziębicach pokój numer 12 lub pisemnie.

Komentarze

Zostaw swój komentarz