Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
TVP (28.07.2019) promuje walory architektury i krajobrazu Kamieńca Ząbkowickiego w cyklu „Zakochaj się w Polsce” opowiadającym o najpiękniejszych zakątkach Polski.

Jeden z największych pałaców doby romantyzmu w Europie znajduje się w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Wybudowała go Marianna Orańska – wyemancypowana arystokratka, autorka skandalu, który wstrząsnął królewskimi dworami w połowie XIX wieku. Rezydencja w Kamieńcu Ząbkowickim to po Książu drugi co do wielkości pałac na Dolnym Śląsku. Ma około 20 tys. metrów kw. powierzchni. Budowla przyciąga niezwykłą atmosferą, jakby ziściła się w niej wizja romantycznego malarza czy poety. To połączenie zamku szkockiego z echem gotyckiej warowni krzyżackiej. Przed pałacem od strony Kamieńca Ząbkowickiego roztacza się siedem poziomów tarasów w stylu klasycznym. W czasach świetności znajdowały się tu liczne sadzawki i aż kilkadziesiąt wodotrysków. Nie brakowało romantycznych sztucznych grot, jak i marmurowych posągów. Wodne tarasy były tak słynne, że właściciele kamienieckiego pałacu postanowili udostępnić je zwiedzającym. Fontanny pobierały jednak tak gigantyczne ilości energii elektrycznej, że uruchamiano je tyko na kilka godzin w tygodniu. Dawny blask pałac zaczął tracić po II wojnie światowej. Dopiero w ostatnich latach zaczęto przywracać mu dawną świetność, udostępniając go w 2013 roku turystom, którzy mogą oglądać dzieło Marianny Orańskiej w coraz piękniejszej odsłonie. Odwiedzając Kamieniec Ząbkowicki warto też zobaczyć zespół zabudowań po opactwie cysterskim. Zakon ten przybył tutaj w XIII wieku i przez stulecia nadawał rytm życia całej społeczności.

Kliknij na poniższy obrazek, aby obejrzeć cały program. 

Doba (10.08.2019) informuje o pracach nad budową drogi ekspresowej S8.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu odnosząc się do publikacji informacyjnych o rzekomym zaniechaniu prac przy realizacji drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka informuje, że prace nad dokumentacją projektową są już bardzo zaawansowane. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca analizując 4 warianty przebiegu drogi pozyskuje dane niezbędne do wykonania m.in. studium geologiczno-inżynierskiego i analizy wielokryterialnej. Prowadzi również inwentaryzację przyrodniczą dla wszystkich wariantów S8 dla etapu STEŚ – informują przedstawicie wrocławskiego oddziału GDDKiA. Od 22 maja do 11 czerwca 2019 r. na terenie 12 gmin województwa dolnośląskiego od Wrocławia do Kłodzka, GDDKiA wraz z Projektantem zorganizowała spotkania informacyjne. Podczas spotkań uczestnicy mogli zapoznać się z materiałami dotyczącymi przebiegów wariantów S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem oraz wnieść swoje uwagi, co do ich przebiegów, w formie przygotowanych ankiet. W wyniku spotkań do GDDKiA wpłynęło ok. 5000 ankiet, które są w tej chwili analizowane zarówno przez Projektanta jak i GDDKiA. Równocześnie trwają prace nad przebiegiem wariantu preferowanego przez społeczeństwo na całym odcinku S8 Wrocław-Kłodzko. Na przełomie III i IV kwartału 2019 r. na stronie internetowej zostanie zamieszony raport ze spotkań informacyjnych wraz z pokazaniem przebiegu wariantu preferowanego przez społeczeństwo. W IV kwartale 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych, na którym zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wybór wariantu do dalszej realizacji wskaże decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której pozyskanie zaplanowane jest w III kwartale 2020 r. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie w II kwartale 2021 r. postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują drogę ekspresową S8 Wrocław – Kłodzko. Droga ekspresowa będzie realizowana w systemie projektuj i buduj tzn., że wykonawca będzie musiał opracować Projekt Budowlany, uzyskać decyzje ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), wybudować drogę ekspresową oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Realizacja prac budowalnych przewidziana jest na lata 2023-2026/2027 w zależności od wybranego wariantu – zapowiada GGDKiA. Przypominamy, że umowa na prace projektowe została podpisana 29 grudnia 2016 r. W roku 2017 w ramach umowy wykonano Studium Korytarzowe. Dnia 8 września 2018 r. został podpisany, przez Ministra infrastruktury, Aneks do Programu Inwestycji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” z którego wynika, że droga krajowa nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko będzie o parametrach klasy drogi ekspresowej S i przekroju 2×2 na całej swojej długości.

Informacje o inwestycji na stronie www.dk8.pl

Przegląd Powiatowy (08.08.2019) ujawnia plany związane ze statusem gminy Złoty Stok.

W Złotym Stoku odbyło się bardzo interesujące spotkanie, w którym uczestniczyli, burmistrz Złotego Stoku – Grażyna Orczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Gwóźdź oraz Elżbieta Szumska – właścicielka Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Tematem spotkania była możliwość uzyskania statusu uzdrowiska dla miejscowości Złoty Stok. W przeszłości takie próby już miały miejsce. Woda ta była wielokrotnie badana w 1907 roku, 1910, a następnie w 1913, kiedy to Krajowy Instytut Geologiczny w Berlinie wydał ekspertyzę, która uznała, że woda znajdująca się w sztolni jest wodą źródlaną. Wszystko to miało spowodować, że Złoty Stok stanie się kurortem uzdrowiskowym.

Express-Miejski (08.08.2019) podaje dane statystyczne dotyczące przestępczości w powiecie ząbkowickim.

Nowy Sącz, powiat kołobrzeski i Wałbrzych są na czele powiatów oraz miast na prawach powiatu, gdzie stwierdzono najwięcej przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane odnośnie przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych za I półrocze 2019 roku w 380 powiatach i miastach na prawach powiatu, czyli m.in. dawnych stolicach województw oraz miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Ogółem w Polsce w tym czasie doszło do 423 455 przestępstw, co daje 110 tego typu zdarzeń na 10 tys. mieszkańców. Powiat ząbkowicki znajduje się w tym zestawieniu na 163 miejscu. Wskaźnik przestępczości w naszym powiecie wyniósł 94 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Dla porównania w powiecie dzierżoniowskim było to 71 przestępstw (264 miejsce), kłodzkim 108 (114 miejsce), a strzelińskim 85 (191 miejsce). Jak wyjaśnia urząd statystyczny, przestępstwo stwierdzone – jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo – zgodnie z kodeksem karnym z 1997 roku – jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z kodeksem karnym skarbowym – jest to przestępstwo skarbowe.

DKL24 (11.08.2019) odnotowuje spotkanie środowiska sportowego w gminie Bardo.

Na początku sierpnia br. dwudziestolecie istnienia świętował Ludowy Zespół Sportowy „Piasek”. Z tej okazji nie mogło obejść się bez rozgrywek piłkarskich na miejscowym boisku z udziałem kilku zaproszonych drużyn. Rozgrywkom przyglądali się m.in. wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Gwóźdź, burmistrz Krzysztof Żegański, starosta ząbkowicki Roman Fester i przewodnicząca bardzkiej Rady Miejskiej Barbara Strzelec. Kibicowali też uczestnikom zawodów siłowania się na rękę. Włodarze miasta i gminy Bardo zespoły uczestniczące w rozgrywkach wyróżnili pucharami, natomiast w imieniu jubilata symboliczny czek o wartości 2 tys. zł odebrał prezes „Piasku” Sebastian Urban. Wszystkim uczestnikom wydarzenia przyszło skosztować okazjonalnego tortu.

Miasto 2077 (27.07.2019) publikuje materiał ukazujący aktywność samorządów w sferze ekologicznych opakowań.

Kolejne polskie miasta wzięły się za zwalczanie plastiku. I nie chodzi tylko o torby foliowe, ale także kubki, talerze i sztućce z tworzyw sztucznych, a nawet wodę w plastikowych butelkach. Niedawno pisaliśmy o akcji „Kraków bez plastiku”, podjętej w kwietniu przez radnych Krakowa i o tym jak przełożyło się to na wytyczne Wydziału Edukacji – tworzywa sztuczne mają być eliminowane zarówno stołówek, jak i sklepików, a dzieci powinny przerzucić się na wodę kranową, porzucając tę butelkowaną. Stolica Małopolski nie jest jedynym miastem, które podjęło podobną inicjatywę. Jeszcze wcześniej, na początku kwietnia, podobne działania podjął Wałbrzych, gdzie rada uchwaliła obowiązujący od 1 maja całkowity zakaz używania jednorazowych, plastikowych opakowań oraz naczyń i sztućców w instytucjach miejskich oraz na imprezach współfinansowanych przez miasto. Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej wylicza, że w mieście codziennie wyrzuca się tonę plastiku, w tym pięć tysięcy plastikowych butelek (na konferencji prasowej prezentowane były one w postaci sprasowanych kostek o wadze 200 kg każda). „I nie mamy co zrobić z tymi odpadami. Odbiorcy przestali je odbierać, nawet za dopłatą. Rosną góry plastiku. To pewnie jest powodem, że co jakiś czas palą się składowiska śmieci”, mówi prezydent Szełemej dla serwisu walbrzych.naszemiasto.pl. „Od 1 maja będziemy wycofywali się z wszelkiej aktywności w przedsięwzięciach, w których nie będzie się unikało wykorzystywania sprzętu jednorazowego użytku wyprodukowanego z plastiku.”, dodaje. Wałbrzych rozpoczął też akcję edukacyjną Stop-Plastik – z początkiem nowego roku szkolnego pierwszoklasiści otrzymają od miasta ekologiczne bidony na napoje, a wszystkie imprezy bez tworzyw sztucznych będą oznaczone specjalnym logiem. Tuż przed wakacjami podobną inicjatywę podjęli też radni Ustki, którzy przyjęli uchwałę ustalającą dla burmistrza kierunki działania polegające na „podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dążących do wyeliminowania z użycia m.in.: pojemników, naczyń i kubków plastikowych w Urzędzie Miasta Ustka, jednostkach miejskich, jednostkach oświatowych i innych instytucjach zależnych”. Wśród punktów określających zakres działań znalazło się: wyeliminowanie z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubków i słomek oraz rurek plastikowych, zaprzestanie zakupów wody w butelkach plastikowych, korzystanie z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych naczyniach, wykorzystywanie w promocji miasta gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu oraz wyeliminowanie z zamówień produktów plastikowych, zrezygnowanie z używania z plastikowych toreb, siatek i reklamówek, przeprowadzenie audytu dostawców oraz wybranie w następnych przetargach i zapytaniach ofertowych tych, którzy stosują dla swoich produktów inne opakowania niż plastikowe, zastąpienie papieru w drukarkach w instytucjach miejskich papierem makulaturowym.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz