Dla wielu z nas dolnośląska wieś to albo miejsce rodzinne, albo cel rekreacyjnych wyjazdów, albo nawet planowany na przyszłość punkt sezonowego lub stałego zamieszkania. Najpiękniejsza Wieś na Dolnym Śląsku leży w Karkonoszach, u wschodniego podnóża Grzbietu Lasockiego. Wyróżniają ją malownicze tereny, a przede wszystkim niezwykła aktywność mieszkańców. O której wsi mowa? Zarząd województwa ogłosił wczoraj wyniki konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”.

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski już po raz jedenasty to jeden z elementów wsparcia jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Celem nadrzędnym Konkursu jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów Wiejskich, które staną się przykładem dla innych wsi do realizacji podobnych przedsięwzięć. Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”.  Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs jest jednym z elementów wsparcia, jaki urząd marszałkowski przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Mam nadzieję, że tegoroczni laureaci staną się przykładem dla innych, by realizować kreatywne projekty, które pobudzą do aktywności i zintegrują mieszkańców terenów wiejskich − mówi marszałek województwa Cezary Przybylski.

Do tegorocznej edycji konkursu, zgłoszono ogółem 22 wsie z 20 gmin, w tym do kategorii „Najpiękniejsza Wieś” – 8 wsi, do kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” – 4 zagrody, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 8 projektów, „Najlepszy start w odnowie wsi” – 2 projekty.

W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz po raz pierwszy pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Członkowie komisji w ramach ośmiu wyjazdów odwiedzili wszystkie zgłoszone wsie i projekty i na tej podstawie dokonali ich oceny.

Dzięki naszemu konkursowi możemy pochwalić się, jak piękna jest dolnośląska wieś i jak pielęgnowana jest jej tożsamość. Mieszkańcy sołectw i gmin po raz kolejny wykazali się niezwykłą aktywnością i chciałbym podziękować za to, że to właśnie dzięki Wam, Dolnoślązacy, możemy co roku odkrywać urokliwe zakątki naszego regionu − zaznacza wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

24 lipca br. odbyło się posiedzenie komisji na którym dokonano wyboru laureatów we wszystkich czterech kategoriach.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

  1. Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”
1. Opawa, gm. Lubawka I
2. Dworek, gm. Lwówek Śląski II
3. Proszówka, gm. Gryfów Śląski III
4. Roztoki, gm. Międzylesie III
5. Chełmek Wołowski, gm. Ścinawa wyróżnienie
6. Malerzów, gm. Dobroszyce Nagroda specjalna 

Laureat I miejsca – Opawa, gm. Lubawka to wieś Aktywna – i nie chodzi tylko o aktywność sportową, która jest tu bardzo dobrze rozwinięta, ale przede wszystkim o aktywność w realizacji licznych powiązanych ze sobą projektów. Wg mieszkańców zrzeszonych w wielu organizacjach wiejskich, w tym w Stowarzyszeniu Brama Opawska – projekty, które udało im się zrealizować zmieniły nie tylko wizerunkowo samą wieś, ale przede wszystkim dzięki nim nastąpiły nieodwracalne zmiany w postrzeganiu przez ludzi spraw dotyczących wsi. Dzień Opawiaka, biegi narciarskie w tym Memoriał Stanisława Bodzka, Opawska Przystań i Ostoja, geocaching, cyklo-grupa, Masak Run, Bookcrossing to tylko niektóre z projektów realizowanych w tej niezwykłej miejscowości, którą warto odwiedzić.

II i dwa III miejsca zajęły odpowiednio Dworek, gm. Lwówek Śląski oraz Proszówka, gm. Gryfów Śląski i Roztocze, gm.  Międzylesie. Wszystkie te miejscowości charakteryzuje niezwykła aktywność mieszkańców skupionych w licznych organizacjach i konsekwentne realizowanie założonych sobie celów. Komisja postanowiła przyznać także jedno wyróżnienie, dla wsi Chełmek Wołowski, gm. Ścinawa za charakterystyczną dla Odnowy Wsi oddolną pracę na rzecz swojej małej Ojczyzny.

W tym roku po raz kolejny przyznana została nagroda specjalna za najlepszy ład przestrzenny i kulturowy wsi. Komisja nagrodę tą postanowiła przyznać wsi Malerzów w gminie Dobroszyce. To niezwykle urokliwa, klimatyczna mała miejscowość o wspaniale zachowanej dawnej zabudowie. Mieszkańcy dbają zarówno o miejsca wspólne we wsi, jak również o własne zagrody poprzez liczne nasadzenia kwiatów czy cykliczne sprzątanie wsi tak by stworzyć miejsce przyjazne dla siebie jak i licznie przybywających turystów.

  1. Kategoria „Najpiękniejsza Zagroda”

W tej kategorii Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

1. Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy

Villa Greta

Dobków, gm. Świerzawa

I miejsce
2. Andrzej Miluk

Osiedle, gm. Międzylesie

II miejsce
3. Adam Paprocki

„Biała Paprotka”

Szalejów Górny, gm. Kłodzko

III miejsce

Nagrodzone zagrody to dwie agroturystyki oraz typowe rodzinne gospodarstwo rolne, których cechą wspólną są ich właściciele – osoby bardzo aktywne i zaangażowane w życie swoich wsi. Atutem laureata pierwszego miejsca jest obok zachowania tradycyjnych form w zabudowie, dbanie o niemal każdy szczegół to przede wszystkim aktywizowanie mieszkańców nie tylko swojej miejscowości, ale także wsi ościennych do pracy na rzecz swojej miejscowości i promocji regionu.

  • Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”

Do tej kategorii w roku bieżącym zgłoszono 8 bardzo ciekawych i na wysokim poziomie projektów, przez co wybór tych najlepszych był dla Komisji bardzo trudny. Zdecydowano się przyznać trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.

1. „Nowe życie gnejsów we Włókach”

Włóki, gm. Dzierżoniów

I
2. „Czaple – jeszcze piękniejsze”

Czaple, gm. Pielgrzymka

II
3. „Zagospodarowanie parku w Nowym Waliszowie”

Nowy Waliszów, gm. Bystrzyca Kłodzka

III
4. „Ocalmy od zapomnienia, czyli Izba Pamięci w Nowej Wsi Grodziskiej”

Nowa Wieś Grodziska, gm. Pielgrzymka

wyróżnienie
5. „Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Godzieszówek”

Godzieszówek, gm. Strzegom

wyróżnienie
6. „Chwałowicki Klub Książki”

Chwałowice, gm. Jelcz Laskowice

wyróżnienie

„Nowe życie gnejsów we Włókach” – to projekt, który w tegorocznej edycji konkursu zdobył I miejsce. Gnejsy to nieczynny poniemiecki kamieniołom i jednocześnie pomnik przyrody nieożywionej, który przez wiele lat ulegał zniszczeniu. Od kilku lat mieszkańcy starali się przywrócić mu jego unikatowy charakter. Dzięki swojej determinacji i wsparciu specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Gminy Dzierżoniów udało się stworzyć miejsce niezwykłe. Jak mówią sami mieszkańcy – udało im się przeobrazić brzydkie kaczątko w pięknego łabędzia.

Kolejne dwa miejsca zajęły odpowiednio projekty wsi Czaple, gm. Pielgrzymka i Nowy Waliszów, gm. Bystrzyca Kłodzka. Oba projekty łączy chęć podniesienia atrakcyjności miejscowości poprzez wzmocnienie indywidualnych cech miejscowości, bazując na własnych zasobach wsi oraz wzmocnienie integracji mieszkańców poprzez wspólną realizację zaplanowanych projektów.
Trzy wyróżnienia przyznane w tym roku przez Komisję otrzymały trzy całkowicie różne projekty, które łączy jedno – zaangażowanie mieszkańców w prace na rzecz swojej miejscowości oraz stworzenie miejsca, które połączy mieszkańców różnych pokoleń.

Najlepszy start w Odnowie Wsi

Kategoria ta, w swoim założeniu ma identyfikować wsie, którym w przeciągu kilku do kilkunastu miesięcy udało się z sukcesem rozpocząć  swoja przygodę z Odnową Wsi.  W roku bieżącym do tej kategorii zgłoszono tylko 2 ale niezwykle ciekawe projekty.  Komisja nagrodziła następująco:

1. „Aktywni mieszkańcy wsi Rakowa w gminie Oborniki Śląskie”

Raków, gm. Oborniki Śląskie

I
2. „Rodzinny Rajd Rowerowo-Pieszy”

Świecie, gm. Leśna

II

I miejsce zdobył projekt „Aktywni mieszkańcy wsi Rakowa w gminie Oborniki Śląskie”. Raków to niewielka miejscowość zamieszkana przez ok. 50 osób. Zrealizowano tu wiele połączonych ze sobą projektów, które całkowicie odmieniły nie tylko samą wieś, ale także i jej mieszkańców, którzy uwierzyli, że w ich wsi może dziać się coś ciekawego, np. koncerty muzyki poważnej. Działające tu stowarzyszenie pozyskało środki min. na zakup łódki i kajaków dzięki czemu uruchomiony tu został punkt wypożyczania sprzętu wodnego. Mieszkańcy sami wybudowali sobie świetlice wiejską, w których realizowane są rożne przedsięwzięcia. To naprawdę aktywna wieś.

Drugie miejsce zajął projekt „Rodzinny Rajd Rowerowo-Pieszy” ze Świecia w gminie Leśna. Projekt ten w swym zamyśle ma na celu zintegrowanie mieszkańców i wypromowanie wsi. Trasa rajdu prowadzi przez rzadko uczęszczane miejsca w okolicach Świecia dzięki czemu mieszkańcy nie tylko mogą spędzić ze sobą czas, poznać się lepiej przy wykonywaniu zadań jakie ich czekają na trasie, ale także poznać swoje okolice.

Oba nagrodzone projekty – to doskonałe przykłady przedsięwzięć realizowanych celem zarówno integracji mieszkańców, wspólnej pracy jak również szukania pomysłu na wyróżnik miejscowości, bazując na własnych zasobach.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród wszystkim laureatom odbędzie się 5 października 2019 r. w Opawie w gminie Lubawka, Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska 2019. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Komentarze

Zostaw swój komentarz