Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informuje, że Uchwałą nr 72/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2019 r. przeznaczono do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki…

…nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, jako działki numer:

  • 168/4, AM-11, o powierzchni 0,0525 ha, (SW1Z/00031831/1),
  • 168/9, AM-11, o powierzchni 0,1718 ha, (SW1Z/00031831/1),
  • 167/2, AM-14, o powierzchni 0,0276 ha, (SW1Z/00031831/1).

Wykaz w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, stanowiący załącznik nr 1 do opisanej uchwały, został   wywieszony   na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 06 grudnia 2019 r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl

Zarząd Powiatu

Komentarze

Zostaw swój komentarz