W Ziębickim Centrum Kultury odbyła się, przygotowana przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczął dyrektor GCEiS Andrzej Regner witając liczną grupę przybyłych gości, w tym burmistrza Ziębic Mariusza Szpilarewicza, przewodniczącą Rady Miejskiej w Ziębicach Agatę Sobków, wicestarostę ząbkowickiego Waldemara Wieję, starszego wizytatora Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Annę Wojtysiak, radnych gminnych i powiatowych z terenu gminy Ziębice, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz dyrektorów, nauczycieli i emerytów z przedszkoli, szkół i żłobka z terenu Gminy Ziębice.

Przedstawił on również osiągnięcia gminnej oświaty w roku szkolnym 2018/2019. Następnie głos zabrał burmistrz Mariusz Szpilarewicz, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty z okazji ich święta, dziękując jednocześnie za całoroczny trud związany z kształceniem najmłodszej części naszego społeczeństwa.

Kolejną częścią uroczystości było wręczanie nagród Burmistrza Ziębic wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Gminy Ziębice. Nagrody w tym roku otrzymali:

 • Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach,
 • Pani Marta Peglau – dyrektor Przedszkola Publicznego w Henrykowie,
 • Pani Dorota Hirkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach,
 • Pani Barbara Ryba – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach,
 • Pani Magdalena Pałasz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach,
 • Pani Bogusława Kołsut – dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie,
 • Pani Anna Szempruch – dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu,
 • Pani Joanna Czarnecka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie,
 • Pani Iwona Damm – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach,
 • Pani Zofia Palmowska – pracownik administracji – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach,
 • Pani Małgorzata Pietrzyk – pracownik obsługi w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie,
 • Pani Karolina Kubik – pracownik administracji Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach,
 • Pani Anna Ławrynowicz – sam. ref. ds. księgowości w GCEiS w Ziębicach,
 • Pani Jolanta Than – pracownik obsługi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach.

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali także pracownicy gminnej oświaty, którym wczoraj w Szczawnie Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył odznaczenia branżowe przez odznaczenia branżowe oraz Medale za Długoletnią Wzorową Pracę przyznawane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Złotymi medalami za długoletnią pracę odznaczeni zostaną:

 • Pani Iwona Damm – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach,
 • Pani Beata Nowosad – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymają:

 • nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach: Pani Marzena Król -Prochera, Pani Urszula Trębacz Chylińska,
 • nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach: Pani Marzena Tworek, Pan Anna Tomczuk,
 • nauczycielka Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach Pani Małgorzata Świderska.

Po raz 11 przyznano także nagrody „Ziębickiego Lauru Oświatowego”. Tegorocznymi laureatami zostali:

 • Pani Dominika Samborska – pracownik GCITiK – za podejmowanie i realizowanie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Ziębice,
 • Pani Barbara Sawka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lubnowie za propagowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Ziębice wolontariatu i postaw prospołecznych,
 • kpt. dr Krzysztof Deja – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju oświaty na terenie Gminy Ziębice.

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie wystąpił zespół Krab przedstawiając licznie zgromadzonej publiczności przede wszystkim covery polskich przebojów. Występ zespołu został oceniony bardzo wysoko i zakończył się podwójnym bisem. Niektórzy stwierdzili, że był to jeden z najlepszych występów ostatnich lat podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Andrzej Regner – GCEiS

Komentarze

Zostaw swój komentarz