0

Siedem wieków temu powstała kaplica pw. św. Jerzego. Świątynia była częścią wybudowanego wcześniej przy bramie kłodzkiej szpitala prowadzonego przez katolicki zakon bożogrobców. W prezbiterium kościółka namalowane zostały wtedy freski. Dwa z nich przetrwały do naszych czasów. Na jednym widać cykl wizerunków ukazujących Mękę Pańską. Drugi jest alegorycznym obrazem walki dobra ze złem – święty Jerzy na białym koniu przebija włócznią smoka.   

700-letnią historię jednego z najcenniejszych w znaczeniu duchowym i materialnym miejsc Ząbkowic Śląskich uświetniono w minioną niedzielę nabożeństwem, koncertem, prelekcją i wystawą. Wszystko to z inicjatywy wspólnoty parafialnej Kościoła Prawosławnego, która od połowy lat 60. Minionego wieku piastuje kościół przy ul. Kłodzkiej. Dzisiaj z bryły budynku ostało się tylko prezbiterium, a nawa jest zaznaczona jedynie czworokątem murów. Liturgia jest sprawowana w prezbiterium, gdzie – dzięki pracy czterech ostatnich proboszczów miejscowej parafii, udało się wypełnić przestrzeń ikonami i innymi elementami sakralnego wystroju odpowiadającego duchowości i kanonom prawosławia. Przed wieloma laty, dzieło odnowy rozpoczął mitrat Eugeniusz Cebulski – 80-letni obecnie nestor polskiego prawosławia, który uczestniczył w niedzielnej uroczystości

Niedzielną uroczystość rozpoczął molebień, czyli modlitwa dziękczynienia. Przewodził jej ks. arcybiskup Jerzy. Wraz z hierarchą nabożeństwo celebrowali przybyli do Ząbkowic Śląskich duchowni z całej prawosławnej diecezji wrocławsko-szczeciński, w tym proboszcz ząbkowickiej parafii hieromnich ojciec Spirydon. Obecni też byli duchowni katoliccy: ks. dziekan Krzysztof Herbut i ks. proboszcz Krzysztof Ziobrowski. Modlitewnym akcentem było także odśpiewanie ośmiu hymnów ku czci Matki Bożej przez Chór „Oktoich” działający przy cerkwi katedralnej świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław. Jeden z tych utworów udostępniliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Po nabożeństwie słowa gratulacji i pozdrowień dla parafian przekazał burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek. Prelekcję o historii zabytkowego kościoła, w tym fresków będących jednymi z najcenniejszych i najstarszych artefaktów kultury chrześcijańskiej w Ząbkowicach Śląskich, wygłosił następnie Jerzy Organiściak. Można też było obejrzeć wystawę pod hasłem „Prawosławie na Dolnym Śląsku” oraz prezentacje ukazujące duchową tradycję prawosławia.

Wśród gości jubileuszowego spotkania byli także posłanka Monika Wielichowska, wicestarosta ząbkowicki Waldemar Wieja oraz wiceprzewodnicząca rady miejskiej Dorota Sierka. W części nieoficjalnej rozmawiano o potrzebie kontynuacji prac konserwatorskich w ząbkowickiej cerkwi. Zaczęły się one w 2009 r. dzięki wsparciu, jakiego wtedy ząbkowickiej parafii prawosławnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy udzielił samorząd gminny Ząbkowic Śląskich. Nikt nie ma wątpliwości, że daleko jeszcze do zaawansowania renowacji świątyni, a najpilniej prac restauratorskich potrzebują wspomniane oba freski.

Znajdują się one na południowej ścianie prezbiterium. Pierwszy z nich składa się z serii malowideł będących narracją męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa. Freski są nie tylko absolutnie najstarszymi dziełami sztuki sakralnej w Ząbkowicach Śląskich, ale i na Dolnym Śląsku.

Komentarze

Zostaw swój komentarz