Są w życiu chwile i momenty poznania wewnętrznego, czyli światła Boże, gdzie dusza jest pouczona wewnętrznie o takich rzeczach, których ani nie wyczytała w żadnych książkach, ani ją nikt o tym nie pouczył z ludzi. Są to chwile wewnętrznych poznań, których Bóg sam udziela duszy. Są to wielkie tajemnice…

Zacytowane wyżej zdanie z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny najtrafniej oddaje duchową aurę, jakiej mogli doświadczyć uczestnicy modlitewnego zgromadzenia pod hasłem „Miłosierdzie Boże wyśpiewać chcę” w Ząbkowicach Śląskich. Po raz pierwszy w Ząbkowicach Śląskich w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – święto liturgiczne ustanowione przez Świętego Jana Pawła II – miało miejsce wydarzenie, którego charakter wymyka się ramom słów i ograniczeniom obrazu, jaki można utrwalić na papierze lub cyfrowo. Dla katolików (niezależnie od faktu, że zebrali się na modlitwie poza świątynią) było to bez wątpienia doznanie duchowe. Dla poszukujących jedynej drogi do Boga być może niedzielne wydarzenie, jakiego byli obserwatorami, a może i uczestnikami, stanowić mogło świadectwo wiary ze strony modlących się. Dla (być może licznego) kręgu tych, którym sfera wiary jest obojętna czy też nawet jest traktowana jako źródło dyskomfortu lub atrybut konwencji społecznej, wspólnota skupiona wokół przyjmowanej wiarą obecności Boga, pozostanie jeszcze jednym faktem medialnym, a może ziarnem czekającym na deszcz i ciepło.

Niniejsza publikacja nie ma być prostą relacją czy tym bardziej sprawozdaniem z wydarzenia. Hala sportowa w Ząbkowicach Śląskich, w niedzielne popołudnie 28 kwietnia 2019 r., na kilkadziesiąt minut, stała się przestrzenią sacrum. Obecność Najświętszego Sakramentu i relikwii świętych Kościoła Katolickiego, modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczęta punktualnie o godz. 15:00, błogosławieństwo, starannie przygotowane i instrumentalnie oprawione śpiewne uwielbienie Pana Boga, rozważania z Dzienniczka Świętej Faustyny, szczera radość zebranych – to widzialne przejawy tego, co działo się naprawdę, gdy spojrzeć na to spotkanie oczyma wiary. Portal Ząbkowice4YOU.pl udostępniał przebieg całego wydarzenia w serwisie #dzieje_się_teraz

https://www.facebook.com/zabkowice4you/videos/1978076542319555/

 

Dobrze się stało, iż znalazły się osoby dobrej woli i otwartego serca, dzięki którym było możliwe takie zgromadzenie w Ząbkowicach Śląskich. Można jedynie – już z perspektywy czasu – docenić pracę osób i pomoc instytucji.  W tym tekście nie pojawiło się żadne nazwisko, bo twarze osób (widoczne na obrazie cyfrowym niech wystarczą) mówią więcej… Najwięcej jednakże działo się… I dzieje się… .

Na zakończenie jeszcze jeden passus z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny: Wszystko, co ziemskie, krótko trwa. A wszystko, co niby wielkie, rozwiewa się jako dym, a duszy nie daje swobody, ale zmęczenie. Szczęśliwa dusza, która te rzeczy rozumie i jedną tylko stopą dotyka się ziemi.

Komentarze

Zostaw swój komentarz