0
Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Doba (27.06.2019) relacjonuje wizytę zagranicznego polityka w gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Minister Rozwoju Regionalnego, Środowiska i Rolnictwa Brandenburgii Jörg Vogelsänger podczas swojej wizyty na Dolnym Śląsku odwiedził wraz z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Marcinem Gwoździem gminę Kamieniec Ząbkowicki. Zwiedzili tu m.in. Ośrodek Hodowli Zarodowej oraz pałac Marianny Orańskiej. Kamieniecki OHZ zrobił na gościu z Niemiec duże wrażenie. Minister w rządzie Brandenburgii, Jörg Vogelsänger oraz wicemarszałek Marcin Gwoźdź podróż po ważnych i ciekawych miejscach na Dolnym Śląsku rozpoczęli od gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na początku panowie odwiedzili Ośrodek Hodowli Zarodowej, by potem zwiedzić pałac Marianny Orańskiej. W Czerwonym Kościółku miała miejsce krótka konferencja prasowa. Wszystkich zgromadzonych przywitał wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki, Marcin Czerniec, a następnie głos zabrali wicemarszałek i minister. – Celem wizyty pana ministra jest koordynacja naszej współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Brandenburgią. Współpracujemy na wielu obszarach, szczególnie wymieniamy się doświadczeniami jeśli chodzi o ochronę gruntów rolnych, scalanie gruntów czy wioski tematyczne, lokalne strategie rozwoju oraz lokalne grupy działania, jak również wykorzystania przy partnerskiej współpracy środków unijnych – mówił wicemarszałek województwa Marcin Gwóźdź, dodając, że przed nowym okresem programowania wspólny głos w Komisji Europejskiej będzie na pewno bardziej słyszalny niż indywidualne głosy poszczególnych województw – Województwo Dolnośląskie znajdzie się w nowej sytuacji, ponieważ PKB przekroczy 75% średniej unijnej i wejdziemy w tzw. okres przejściowy. W związku z tym finansowanie w kolejnej perspektywie na pewno będzie mniejsze. Pomoc celowana w konkretne, zidentyfikowane Obszary Strategicznej Interwencji, jest zatem niezmiernie ważna. Minister Rozwoju Regionalnego, Środowiska i Rolnictwa Brandenburgii Jörg Vogelsänger podkreślał, że stanowiska partnerów trzeba prezentować na płaszczyźnie krajowej i europejskiej. – Kraje związkowe i polskie województwa są podobne, jeśli chodzi o strukturę. Jesteśmy bezpośrednio po wizycie w zakładzie zarodowym, zrobił on na nas olbrzymie wrażenie, nie tylko jeśli chodzi o wielkość, ale również jakość produkcji. Struktura i charakter rolnictwa Brandenburgii i Dolnego Śląska są zbliżone i prawdopodobnie będą do siebie coraz bardziej podobne. Zwiedziliśmy teraz bardzo duży zakład – w Brandenburgii jest tylko jeden o podobnej wielkości.  Mamy cały szereg gospodarstw o wielkości 500 do 1000 zwierząt, natomiast 2000 sztuk, tak jak tu widzieliśmy, to naprawdę jest rzadkość – mówił minister Jörg Vogelsänger – Jestem olbrzymie zainteresowany i zaangażowany w umożliwienie również tak dużym gospodarstwom otrzymania finansowania unijnego w tym nowym okresie programowania. Minister dodawał, że widział na Dolnym Śląsku bardzo dużo tablic informujących o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, ale jest pewien, że nie wszystkie potrzeby są już spełnione. Dlatego współpracując Dolny Śląsk i Brandenburgia będą walczyć o każde euro dla swoich mieszkańców.

TV Sudecka (30.06.2019) przekazuje relację z wydarzenia, jakim była prezentacja strefy inwestycyjnej w Bardzie, o czym niedawno pisaliśmy w naszym portalu.

25 czerwca w Bardzie odbyła się konferencja informacyjna dotycząca Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Efektem realizowanego zadania jest 6-hektarowy teren w pełni uzbrojony, tj. posiadający przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz wewnętrzną infrastrukturę. Jak wspomina burmistrz Barda, zgromadzeni goście byli pod wrażeniem rozmachu i efektów jakie udało się osiągnąć poprzez realizację projektu. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.bardodobrainwestycja.pl

Express Miejski (28.06.2019) informuje o dotacji przyznanej przez samorząd województwa dolnośląskiego gminie Ząbkowice Śląskie na uruchomienie transportu zbiorowego.

Blisko 11 mln zł otrzyma gmina Ząbkowice Śląskie na zakup taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej. Dziś samorząd uzyskał decyzję o dofinansowaniu w kwocie ponad 10.7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej.” – W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych planujemy zakupić siedem autobusów hybrydowych, które będą obsługiwać połączenia na terenie całej gminy. Ząbkowicką Komunikacją Publiczną objęte zostaną wszystkie miejscowości gminy Ząbkowice Śląskie – mówił w marcu Dariusz Małozięć, zastępca burmistrza, podczas podejmowania uchwały w sprawie wyasygnowania z budżetu gminy 71 tys. zł na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku. Według wstępnych informacji Ząbkowicka Komunikacja Publiczna zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2020 roku. Zgodnie z projektem szacuje się, że autobusy będą wykonywały około półtora tysiąca kilometrów dziennie obsługując w szczególności poranny i popołudniowy szczyt komunikacyjny. W przeszłości w Ząbkowicach Śląskich funkcjonowała już komunikacja miejska, która swoje usługi świadczyła tylko na terenie miasta. Nie cieszyła się jednak zainteresowaniem ząbkowiczan i po kilku miesiącach została zawieszona. Teraz usługa ma zostać rozszerzona o transport dla mieszkańców wsi.

Przegląd Powiatowy (26.06.2019) podaje wiadomość o dofinansowaniu pozyskanym przez gminę Złoty Stok ze środków samorządu Dolnego Śląska.

Burmistrz Grażyna Orczyk wraz ze Skarbnikiem Gminy Ireną Biskupską odebrały z rąk wicemarszałka województwa dolnośląskiego Marcina Gwoździa promesę na przebudowę drogi transportu rolnego w Laskach. Pieniądze zostały przyznane ze środków ochrony gruntów rolnych budżetu województwa Dolnośląskiego. Kwota dofinansowania wynosi: 274 248 zł.

Gazeta Ząbkowicka (26.06.2019) ujawnia statystyki demograficzne dotyczące Ząbkowic Śląskich.

Pod koniec ubiegłego roku miasto i gmina Ząbkowice Śląskie liczyły 21 471 mieszkańców. 11 282 kobiet i 10 189 mężczyzn. W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 245 osoby. Na pobyt stały zameldowanych jest 21 067 mieszkańców, na pobyt czasowy, 404 mieszkańców. W ubiegłym roku urodziły się 163 osoby: 76 dziewczynek i 87 chłopców. Zmarło 306 mieszkańców, w tym 153 kobiety i 153 mężczyzn. Najczęstszą przyczyną zgonów było nagle zatrzymanie krążenia i oddychania, nowotwory i udary mózgu. W ubiegłym roku odnotowano także jeden zgon niemowlęcia.

DKL 24 (23.06.2019) odnotowuje imprezę, jaka od kilku lat organizowana jest w gminie Bardo.

Bardzo starannie przygotowano w się w miasteczku do spotkania z tradycjami nocy świętojańskiej. W Parku za Nysą już od godzin poobiednich zaoferowano mieszkańcom i gościom atrakcyjny program. Między innymi pojawiły się świdnickie marżoretki, przedstawiając marsz paradny. Na scenie zaprezentowali się wokaliści i zespoły, były też prowadzone warsztaty tańca świętojańskiego. Wśród zebranych uwagę zwracały osoby przyozdobione misternie uplecionymi wiankami. Wśród nich członkowie zespołu „Przełomiacy” hołdującego m.in. polskie tańce narodowe. Ubrani w stroje adekwatne do wydarzenia stanowili doskonały fundament bardzkiego wydarzenia, które przyciągnęło nawet całe rodziny.

Polskie Radio Wrocław (24.06.2019) udostępnia reportaż o jednej z dolnośląskich gmin, która skutecznie wyeliminowała u siebie zjawisko bezrobocia. KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYSŁUCHAĆ CAŁĄ AUDYCJĘ.

Wielki sukces gminy Gromadka. Samorząd małej, zagubionej w Borach Dolnośląskich gminy, który borykał się z gigantycznym, 30-procentowym bezrobociem, ma teraz większy budżet od powiatowego miasta Złotoryja. Wójt Dariusz Pawliszczy mówi, że poradzieckie lotnisko, na które nieznani sprawcy zwozili śmieci z całej Europy, udało się zamienić w dochodowy interes. – To kura znosząca nie złote, a platynowe jaja – mówi wójt. Powstanie tam hotel na 1000 osób i kryta pływalnia. Powstają również kolejne stacje benzynowe. Kołem zamachowym okazało się nie tylko lotnisko, ale wybudowanie zjazdu, którego w ogóle miało nie być, bo GDDKiA nie chciała go budować. Zrobiły to w końcu samorządy i legnicka strefa ekonomiczna. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, mówi, że włodarze gminy wykorzystali szansę. Bezrobocie w gminie Gromadka, jak mówi wójt, jest bliskie zeru – pracuje każdy, kto chce pracować.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz