Na funkcjonowanie szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku przeznaczone zostaną dodatkowe środki w wysokości 24 mln zł. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. Jednym z beneficjentów dodatkowej puli środków jest Szpital Świętego Antoniego w Ząbkowicach Śląskich.

Od 2015 r. nakłady na system ochrony zdrowia zwiększyły się o 25 mld zł w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB. Jak poinformował wczoraj wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak zmiany mają pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie szpitali w województwie dolnośląskim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 21 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 7 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 w całym regionie wzrośnie o 24 mln zł.

Pierwotna wartość ryczałtu na 2019 r. dla Szpitala Świętego Antoniego w Ząbkowicach Śląskich miała wynosić 14 069 350 zł. Łącznie kwota w tym roku wzrośnie o 1 511 380 zł. Pierwsza transza wzrostu liczona do lipca br. wyniosła 912 120 zł, zaś druga liczona od października br. to 599 260 zł.

To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku. Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Poprzez: duw.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz