Bardo, Ciepłowody, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok – to samorządy powiatu ząbkowickiego, które znalazły się wśród 23 gmin z regionu wałbrzyskiego, jakie otrzymały dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu. Podczas wczorajszej ceremonii w Ludwikowicach Kłodzkich promesy laureatom konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wręczał wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Gwóźdź.

Dofinansowanie z budżetu samorządu województwa na łączną kwotę blisko 650 tys. zł. pomoże gminom z regionu wałbrzyskiego np. wyremontować świetlice, boiska sportowe, wybudować place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne czy chodniki.

Dzięki „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” wspieramy realizację małych inwestycji, które są bardzo ważne dla mieszkańców, a także integrują lokalną społeczność. Cieszymy się, że zainteresowanie lokalnych samorządowców w tym roku, tak jak i w poprzednich latach, było bardzo duże, a my możemy dołożyć swoją „cegiełkę” do realizacji tych ważnych projektów – zaznacza wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Wśród laureatów programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi są gminy powiatu ząbkowickiego:

  • Bardo – na zakup szatni kontenerowej służącej użyteczności publicznej poprzez umieszczenie na boisku we wsi Potworów
  • Ciepłowody – na remont posadzek w budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowicach
  • Ząbkowice Śląskie – na wsparcie mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci budowy siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sulisławice i Sieroszów,
  • Ziębice – na remont obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w gminie Ziębice,
  • Złoty Stok – na remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia.

Dolny Śląsk realizuje projekt Odnowy Dolnośląskiej Wsi od 2008 roku. Celem programu jest wspieranie małych lokalnych projektów na terenach wiejskich. Projekty zgłaszane są przez gminy, często na wniosek i z inicjatywy samych mieszkańców. Maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł.

Na spotkaniu z samorządowcami w Ludwikowicach Kłodzkich zostały również rozdane dotacje na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, które są własnością gmin. W sumie dla 10 gmin, z powiatów świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego, samorząd województwa przekazał ponad 200 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na konserwację rowów melioracyjnych, czyli np.: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie krzewów.

Beneficjentami tej pomocy są m.in. gminy powiatu ząbkowickiego:

  • Ziębice – 19 200 zł – na konserwację urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy Ziębice,
  • Ząbkowice Śląskie – 28 000 zł na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec,
  • Ciepłowody – 10 000 zł na naprawę skarp rowu Jaworzyca w obrębie Stary Henryków.

Poprzez: UMWD

Komentarze

Zostaw swój komentarz