0

W Srebrnej Górze odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze, które zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie. Inicjatorem i koordynatorem ćwiczeń międzynarodowych jednostek ochotniczych straży pożarnych był druh Łukasz Sikorski.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Stoszowicach, Ostroszowicach, Grodziszczu, Budzowa i Tarnowa oraz jednostki Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) Ortsverband Berlin. Scenariusz przedsięwzięcia obejmował teren operacyjny miejscowości Srebrna Góra, z uwagi na ukształtowanie terenu, nie zawsze łatwo dostępnego, na którym najczęściej dochodzi do wypadków.

Teren działań operacyjnych zakładał szkolenie na czterech stacjach. Pierwsza stacja obejmowała zakresem szkolenie związane z ratownictwem technicznym mającym na celu ewakuacje poszkodowanego z wraku samochodu. Na kolejnej stacji, strażacy byli szkoleni przez ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich z udzielania pierwszej pomocy oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich z zakresu kierowania ruchem.

Kojarzona od zawsze z gaszeniem pożarów Straż Pożarna w dzisiejszej rzeczywistości realizuje wiele innych zadań. Zazwyczaj przybywają jako pierwsi nie tylko do obiektów, czy też lasów objętych ogniem, ale również wypadków drogowych, katastrof budowlanych, naturalnych kataklizmów oraz wycieków substancji stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.

Ogrom niekorzystnych zdarzeń, z którymi mają do czynienia, nierozerwalnie związany jest z sytuacjami dotykającymi bezpośrednio człowieka. Dla poszkodowanych w nich osób strażacy stanowią pierwszą służbę ratującą ich zdrowie i życie.

A zatem, obok standardowych umiejętności np. szybkiego uwalniania ludzi z pokiereszowanych aut, czy też gruzowisk niezwykle ważne jest, by potrafili w sposób umiejętny udzielić pierwszej pomocy oraz umiejętnie kierować ruchem drogowym.

Trzecia stacja zakładała naukę języka migowego. Lektorem była druhna Edyta Kluczyńska z zaprzyjaźnionej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Janiszowa. Język migowy warto poznać z wielu powodów, bowiem winniśmy niwelować bariery związane z komunikowaniem się z osobami głuchoniemymi. Podczas prowadzonych działań ratowniczych stanowi to barierę utrudniająca prowadzenie akcji.

Na czwartej stacji działania ratownicze prowadzone były z wykorzystaniem psów ratowniczych, które pod okiem swoich przewodników – strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wałbrzycha poszukiwały zaginionych na Forcie Ostróg turystów. Szkolenie służyło wymianie doświadczeń w prowadzeniu działań ratowniczych z wykorzystaniem psów służbowych w specjalistycznych działaniach, co pozwoliło poznać metodologię pracy innych służb jak również przećwiczyć współdziałanie między służbami porządku publicznego oraz służbami ratowniczymi.

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich, Starostwu Powiatowemu oraz  wójtowi Gminy Stoszowice Pawłowi Gancarzowi.

Druh Łukasz Sikorski – koordynator wymiany

Komentarze

Zostaw swój komentarz