Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie wyjeżdżały do akcji w ubiegłym roku 298 razy.

Przypomnijmy, że na terenie gminy działa 5 jednostek OSP, z których 2 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – są to OSP Braszowice i OSP Stolec. Oprócz nich jednostki OSP działają także w Tarnowie, Olbrachcicach Wielkich i Sieroszowie. Na funkcjonowanie jednostek OSP w 2019 roku Gmina Ząbkowice Śląskie wydała kwotę 274.762,37 zł.

Udział w akcjach poszczególnych jednostek:

  • OSP Braszowice

Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 49

Pożary: 28

Miejscowe zagrożenia: 35

Alarmy fałszywe: 6

  • OSP Tarnów

Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 18

Pożary: 27

Miejscowe zagrożenia: 23

Alarmy fałszywe: 1

  • OSP Stolec

Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 25

Pożary: 17

Miejscowe zagrożenia: 17

Alarmy fałszywe: 4

  • OSP Olbrachcice Wielkie

Przekazanie na zabezpieczenie rejonu: 1

Pożary: 18

Miejscowe zagrożenia: 16

Alarmy fałszywe: 1

  • OSP Sieroszów

Pożary: 11

Alarmy fałszywe: 1

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla samorządu Gminy Ząbkowice Śląskie sprawą priorytetową. Dlatego też stale ulepszamy zaplecze techniczne naszych jednostek, aby nasi strażacy-ochotnicy mieli jak najlepsze narzędzia do udzielania ludziom pomocy.

W 2019 r. dzięki przekazanym dla OSP zewnętrznym dotacjom zakupiono m.in.: ubrania specjalne, mundury, przenośny zbiornik na wodę, wał przeciwpowodziowy, piłę do cięcia betonu i stali, najaśnicę akumulatorową, węże ssawne, zakupiono i zamontowano także nową bramę wjazdową do remizy w Sieroszowie. Zakupiliśmy także wyposażenie pojazdów pożarniczych, parawan ochronny do osłony miejsc wypadków, lampy zespolone, radiotelefony czy poduszkę podnoszącą wysokociśnieniową.

Komentarze

Zostaw swój komentarz