OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Powiat Ząbkowicki szuka wykonawców na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej” w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” realizowanego w partnerstwie pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Powiatem Ząbkowickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przetarg został już ogłoszony, a Powiat na oferty czeka do 30 kwietnia 2019 r.

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje:

1) Roboty rozbiórkowe i demontaże,

2) Termomodernizacja całego budynku z wykonaniem odprowadzenia wód deszczowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,

3) Przebudowa i remont I piętra budynku (prace budowlane i wykończeniowe).

4) Dobudowa klatki schodowej i szybu windy.

5) Dostawa i montaż windy (dźwigu osobowego) z napędem elektrycznym,

6) Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania na I piętrze budynku wraz z wpięciami,

7) Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia, telefonicznej, telewizyjnej, przyzywowej oraz monitoringu TV na I piętrze budynku wraz z wpięciami,

8) Zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, place),

9) Przebudowa kolidujących istniejących instalacji i sieci zewnętrznych, regulacja studni wraz z wymianą włazów.

Szczegóły przetargu na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – www.dps-zabkowice.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz