Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie dodatkowych niemal 40 milionów złotych na rewitalizację zdegradowanych obszarów naszego regionu. Pieniądze trafią do 18 beneficjentów z Dolnego Śląska, w tym do 17 gmin. Wśród nich są dwa samorządy z powiatu ząbkowickiego: Bardo i Złoty Stok.

Podjęta w lipcu przez Komisję Europejską decyzja w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym umożliwiła samorządowi województwa dofinansowanie kwotą niemal 40 milionów złotych kolejnych projektów w obszarze rewitalizacji w różnych miejscach Dolnego Śląska. − Pieniądze pozwolą zrealizować dodatkowych 18 projektów, które nie otrzymały dofinansowania w ogłoszonym we wrześniu 2016 roku konkursie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” skierowanym do  tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji. Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie dla wszystkich projektów wystarczyło wówczas pieniędzy. 98 wnioskodawców złożyło projekty na kwotę ponad 402 milionów złotych. Tym samym ponad trzykrotnie przekroczono wartość alokacji przeznaczonej na ten konkurs – mówi Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego.

77 wnioskodawców spełniło wprawdzie kryteria, lecz kwota przeznaczona na dofinansowanie była niewystarczająca i pozwoliła początkowo na wybranie jedynie 18 projektów. Wynegocjowana obecnie dodatkowa kwota niemal 40 milionów złotych pozwoli wesprzeć kolejnych 18 projektów, które w momencie wyboru spełniły kryteria i otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Działania rewitalizacyjne, prowadzone w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”  mają charakter kompleksowy  i wynikają z Programów Rewitalizacji. Każda gmina chcąc ubiegać się o środki unijne z tego źródła musiała taki program opracować. Na 169 gmin w województwie opracowało je aż 117. Dolny Śląsk jako jeden  z pierwszych w kraju ogłosił konkursy infrastrukturalne na rewitalizację w ramach RPO na lata 2014 – 2020.

Na dodatkowej liście projektów, które zostaną dofinansowane znalazły się dwie gminy z powiatu ząbkowickiego.

  • Na pozycji 15 znalazł się wniosek gminy Bardo dotyczący rewitalizacji ul. Głównej i pl. Wolności w Bardzie. Wsparcie wyniesie 1,3 mln zł przy wartości zadania prawie 3,1 mln zł (już po przetargu i podpisaniu umowy).
  • Z kolei na pozycji 17 jest wniosek gminy Złoty Stok 17 dotyczący przebudowy ul. św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przyznane wsparcie to kwota 1,3 mln zł przy wartości zadania przekraczającej 1,8 mln zł.

Pozostali beneficjenci to kolejno: Bolesławiec (miasto), Mściwojów, Głogów (miasto), ponownie Mściwojów, Jerzmanowa, Legnica, Uniwersytet Wrocławski, Brzeg Dolny (dwa projekty), Góra, Wiązów, Strzelin, Oława, Lewin Kłodzki, Kudowa Zdrój, ponownie Lewin Kłodzki.

Na podstawie: umwd.dolnyslask.pl  

Komentarze

Zostaw swój komentarz