Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach od 1 września 2019 r. mają nowych nauczycieli mianowanych.

Nauczycielami mianowanymi zostały: Milena Kornatowska, Agnieszka Szulwińska, Marta Kurbiel, Justyna Binkowska i Katarzyna Cholewa, które 5 lipca br. zdały egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego.

Dla nauczycieli jest to kolejny etap w rozwoju pracy zawodowej. Ostatnim etapem (najwyższym) jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ten egzamin organizuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny tj. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Nowym mianowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Komentarze

Zostaw swój komentarz