Wykonanie drogi do strefy aktywności gospodarczej i zjazdu z drogi krajowej nr 8, włączenie gruntów oraz podmiotów gospodarczych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powołanie regionalnego markowego centrum aktywności – to w olbrzymim skrócie plany samorządu Barda na najbliższe miesiące i lata.

Cała energia ma być skupiona na pozyskaniu i wykorzystaniu możliwie największych kwot w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jak w rozmowie z nami mówi burmistrz Krzysztof Żegański – beneficjentami mają być samorząd gminny i wojewódzki, samorządy po stronie czeskiej oraz podmioty prywatne. Całość może być montowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a wszystkie projekty łącznie warte są ok. 85 mln zł. Głównym motorem gospodarczym Barda ma się stać turystyka aktywna: profesjonalna, amatorska, wyczynowa i rekreacyjna. W planie jest m.in. budowa kompleksu hotelowo-basenowego wraz z amfiteatrem i infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowane ma być nabrzeże rzeki Nysa Kłodzka na odcinku Opolnica-Bardo-Janowiec poprzez budowę: przystani wodnych, pola namiotowego i kempingu, bulwaru z funkcją spacerową, rowerową i rolkową (zimą funkcja ścieżek narciarskich-biegowych). Powstać ma też profesjonalny górski tor kajakowy z funkcją rekreacyjną.

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ BARDO 2014 – 2020 – AUTOSTRADA NOWEJ GOSPODARKI

Burmistrz Krzysztof Żegański oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kardaś, podczas relacjonowanego na naszym portalu spotkania środowisk społecznych Gminy Bardo, zgodnie twierdzili, że rozmach tych planów jest wynikiem oceny realnych możliwości i za przykład podają podobną do Barda pod względem liczby mieszkańców i potencjału gospodarczego Gminę Uniejów w woj. łódzkim, gdzie podobne plany zostały już wcielone w życie. Powstały tam kompleks obiektów do aktywnego wypoczynku kosztował ok. 100 mln zł, a wkład unijny pokrył praktycznie 90% wszystkich nakładów. Gmina Baro w pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2007 – 2012 zajęła V miejsce w Polsce oraz I w województwie dolnośląskim, co świadczy o zdolności samorządu do kolejnego wysiłku. Jednym z jego efektów mają też być nowe i stabilne miejsca pracy dla mieszkańców Gminy. Trzeba w tym miejscu dodać, że część z tych planów, o których mówią samorządowcy z Barda, jest już w trakcie realizacji, a niektóre są w fazie formalnych uzgodnień z partnerami publicznymi i prywatnymi. Wiele też zależy od tempa wdrażania nowego regionalnego programu operacyjnego dla Dolnego Śląska przez samorząd wojewódzki.

Spełnienie choćby tylko części tych zamierzeń, zupełnie zmieni nie tylko wizerunek miasta, ale przede wszystkim odmienić może na dobre życie mieszkańców całej Gminy. Jej władzom zależy też na pozyskaniu akceptacji lokalnej wspólnoty. Samorządowcy zapewniają, iż są otwarci na wszelkie uwagi oraz na wymianę argumentów. Wierzą jednak, że Bardo stoi przed olbrzymią szansą rozwoju.

1 Komentarze

  1. […] w Tarnowie, kapitalne remonty świetlic wiejskich, budowa remizy strażackiej w Tarnowie. Wczoraj pisaliśmy o dalekosiężnych planach Gminy Bardo, która w poprzedniej i obecnej kadencji bardzo skutecznie […]

Zostaw swój komentarz