Aktualności

Łańcuch i jego ogniwa

Spełniają się nadzieje, rodzą się nowe idee, ulegają metamorfozie relikty i kreowane są wizje. Zapominane są defekty, admirowane są artefakty, odkrywana jest przeszłość, konsumowana jest teraźniejszość ...