KULTURA

Lepiej wcale

Zabrakło miejsca na dialog. Wybrałaś wojenną ścieżkę. Podarłaś serca dekalog. Odeszłaś w proteście przeciwko sobie i światu, przeciwko prawu ciążenia. Odeszłaś z siłą ...