Stoszowice

Pomagajmy jednym z nas!

W Gminie Stoszowice są ludzie, którym chce się bezinteresownie pomagać innym. Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Rudnica wzięli sobie do serc szczególnie potrzeby ...