W subiektywnej prasówce – w każdy  poniedziałek rano – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem Powiatu Ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych.

Wiadomości Powiatowe (nr 35/2016) podają dane dotyczące problematyki mieszkaniowej w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Ząbkowicka gmina posiada w swoich zasobach 442 mieszkania komunalne i 81 lokali socjalnych, łącznie zatem dysponuje 523 lokalami. W 2015 r. do Urzędu wpłynęły 43 wnioski o przydział mieszkania. W tym roku już spłynęło około 20 wniosków. Żaden z nich nie został rozpatrzony pozytywnie, ponieważ komisja mieszkaniowa jeszcze nie obradowała. Na liście oczekujących wpisane są 194 rodziny. W 2015 r. Gmina przyznała 7 mieszkań. Do sierpnia 2016 r. tylko 1. – Aktualnie zaproponowano lokale siedmiu rodzinom, które przyjęły propozycje, ale nie podpisano z nimi jeszcze umów – informuje wiceburmistrz Piotr Miernik. – Kolejnym pięciu zaproponowano lokale, ale wszyscy odmówili. Niebawem w Ząbkowicach mają powstać kolejne lokale mieszkalne w ramach nowego programu rządowego Mieszkanie Plus zakładającego budowę mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Gmina złożyła w BGK deklarację, że posiada grunt pod budowę nowych bloków. Jednocześnie spółka TBS stara się o pozyskanie kredytu na budowę nowego bloku.

20-wnioskow-zaden-z-nich-nie-zostal-rozpatrzony-pozytywnie_01b

Doba.pl (pod datą 09.06.2016) omawia – poruszany już w naszym portalu – temat remontu ul. Stefana Żeromskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Trwa remont jednej z głównych ulic Ząbkowic Śląskich,  ulicy Żeromskiego.  I choć planowany termin ukończenia robót jeszcze nie minął, mieszkańcy uważają, że w sprawie modernizacji drogi nic się nie dzieje. Remont ulicy Żeromskiego, który jest ostatnim etapem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 na terenie miasta, rozpoczął się 1 czerwca. Wykonawcą jest firma STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. W związku z robotami ulicę wyłączono z ruchu  na całej długości, co spowodowało zwiększenie ruchu na innych drogach, a co za tym idzie korki w godzinach szczyt. Problem zintensyfikował się we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego, gdyż ul. Żeromskiego stanowiła główny dojazd do największej podstawówki w Ząbkowicach oraz popularną drogę do gimnazjum i liceum na ul. Powstańców Warszawy. Irytację mieszkańców tej części miasta, opisywaną przez część lokalnych mediów, wzbudzał dodatkowo fakt, że prace jakby ustały, robotników nie widać i mówiąc krótko nic się nie dzieje. Urząd Miejski w Ząbkowicach uspokaja, że prace na tę chwilę obecną prowadzone są zgodnie z założonym  harmonogramem prac, a planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową 30.10.2016. – Została wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, która umożliwia bezpieczny dowóz dzieci do szkoły i ze szkoły. Sytuacja z dowozem dzieci do szkoły jest monitorowana na bieżąco – tłumaczy Stanisław Moderski z UM w Ząbkowicach Śląskich.

20-wnioskow-zaden-z-nich-nie-zostal-rozpatrzony-pozytywnie_03

Wójt Paweł Gancarz na Facebooku (pod datą 10.09.2016) informuje o dotacji pozyskanej przez Gminę Stoszowice na remonty dróg lokalnych.

Miło mi poinformować, że dnia 07 września 2016 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została przekazana Gminie Stoszowice promesa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych pn. Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomierzu – działka nr 385/1. W ramach zadania planuje się modernizację nawierzchni na odcinku 365 m, wraz z pogłębieniem rowu, wykonaniem prac odwadniających oraz przebudową przepustu. Planowany termin wyboru wykonawcy zadania przewiduje się na koniec października 2016 r, z realizacją do końca listopada 2016 r.

20-wnioskow-zaden-z-nich-nie-zostal-rozpatrzony-pozytywnie_04

Wójt Marcin Czerniec na Facebooku (pod datą 09.09.2016) informuje trwającym kolejnym etapie rewitalizacji Pałacu Marianny Orańskiej.

Kolejne prace rewitalizacyjne w Pałacu idą pełną parą. Położona już jest nowa kopuła na hełmie wieży. W ramach środków, jakie pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to niebagatelna kwota 500 000 zł – odtwarzany jest krenelaż wokół wieży i pokrywana jest kolejna połać dachu pałacowego.

20-wnioskow-zaden-z-nich-nie-zostal-rozpatrzony-pozytywnie_05

Express-miejski.pl (pod datą 08.09.2016) komunikuje o nowym kierunku proturystycznej aktywności Gminy Ziębice.

W Gminie Ziębice mają ambitne plany związane z turystyką rowerową. W urzędzie odbyło się spotkanie związane z promocją gminy poprzez aktywne spędzanie czasu na rowerze. Gmina Ziębice ma szczególne warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Na jej terenie nie jest za płasko, więc na nudę nie można narzekać. Teren nie jest też zbyt górzysty, zatem trasy są możliwe do pokonania także przez dzieci. Dodatkowo, każda miejscowość może pochwalić się atrakcją turystyczną, począwszy od okazałych zabytków Ziębic czy Henrykowa, po krzyże pokutne czy przydrożne krzyże i kapliczki. Urząd Miejski w Ziębicach od wielu lat popularyzuje turystykę rowerową jako formę ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. W ciągu minionych sześciu lat odbyło się dwanaście Rekreacyjnych Rajdów Rowerowych, których pojedyncze edycje cieszą się zainteresowaniem kilkudziesięciu rowerzystów. Ponadto, niedawno wydana została seria broszur opisujących siedem tras obejmujących ciekawe zakątki w okolicy. Broszury te są dostępne w okolicznych centrach informacji turystycznej. Pomysłów na poszerzenie wachlarza rowerowych atrakcji jest wiele. W związku z tym, z inicjatywy Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ziębicach 23 sierpnia zorganizowane zostało spotkanie na temat rozwoju turystyki rowerowej w gminie Ziębice. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i możliwości rozwoju wszystkich działań związanych z jazdą na rowerze na terenie gminy Ziębice. Na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele gmin ościennych. Zainteresowanie wyrazili przedstawiciele gmin Kamiennik, Strzelin i Ząbkowice Śląskie, a nawet mieszkaniec gminy Bardo. Z terenu gminy Ziębice na spotkanie przyszło pięciu mieszkańców, a wśród nich Henryk Sławiec, który od lat społecznie wspiera niemal wszystkie turystyczne działania gminy. Urząd Miejski reprezentowała Burmistrz Ziębic Alicja Bira wraz z pracownikami Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji. (…) Czas pokaże czy uda się te przedsięwzięcia zrealizować. Na pewno jednak znajdą się one – i wiele innych – w Strategii Rozwoju Turystyki Rowerowej gminy Ziębice. Umożliwi ona przemyślaną i starannie zaplanowaną realizację poszczególnych działań, które uczynią teren gminy Ziębice bardziej przyjaznym rowerzystom. Jak informują urzędnicy, trudno jest pominąć milczeniem bardzo małe zainteresowanie spotkaniem ze strony mieszkańców gminy Ziębice zwłaszcza, że było ono z dużym wyprzedzeniem zaanonsowane różnymi kanałami informacji, m.in. poprzez plakaty rozwieszone w całej gminie, w lokalnej prasie i portalach internetowych, na stronie internetowej gminy oraz facebooku. – Zwracamy się zatem ponownie do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem turystyki rowerowej do zgłaszania swoich pomysłów. Czekamy na nie pod adresem promocja@ziebice.pl Osoby, które wolą kontakt osobisty, zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Ziębicach, do pok. 20, lub do kontaktu telefonicznego od nr: 748163832 lub 54.

20-wnioskow-zaden-z-nich-nie-zostal-rozpatrzony-pozytywnie_02

Radio TOK FM (pod datą 11.07.2016) udostępniło dostępny TUTAJ ZAPIS AUDIO interesującego wywiadu z Jerzym Organiściakiem na temat niektórych wątków historii Ząbkowic Śląskich związanych z mitem o Frankensteinie.

20-wnioskow-zaden-z-nich-nie-zostal-rozpatrzony-pozytywnie_06

Gazeta Ząbkowicka (nr 154/2016) zamieściła bogaty w treść artykuł opisujący piękno opactwa cysterskiego w Henrykowie.

Prawdziwym skarbem henrykowskiego kościoła są słynne stalle, zabytek o światowej wartości. Powstawały w kilku okresach zaczynając od wieku XVI, kończąc na pierwszych latach wieku XVIII. Z wieku XVIII pochodzi dekoracja rzeźbiarska zaplecków stalli oraz ich zwieńczenie. Wśród suchych liści akantu przewijają się putta grające na instrumentach lub dzierżące w swoich puszystych rączkach jabłka i inne owoce. Na zapleckach stalli umieszczono płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Chrystusa i Jego Matki. Wykonujący je artysta wyraźnie korzystał z grafik autorstwa Michała Willamnna, zawartych w „Pasji Krzeszowskiej”. Bezcenna genealogia Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Henrykowa jest bez wątpienia słynna monstrancja henrykowska. Została ona wykonana w warsztacie wrocławskiego złotnika Christiana Mentzela w 1671 r. na polecenie opata Melchiora Welzela. Artysta do jej wykonania wykorzystał srebro i drogocenne kamienie. Sama forma monstrancji nawiązuje oczywiście do Drzewa Jessego, czyli rodowodu Jezusa Chrystusa. Stąd trzon monstrancji stanowi postać Jessego. W glorii reservaculum umieszczono postacie innych członków rodu, zaś Melchizedek (miejsce do umieszczenia historii) znajduje się na łonie Najświętszej Maryi Panny. Dzieło przechowywane jest dziś w Henrykowie, choć bardzo często opuszcza klasztor, aby być prezentowane na licznych wystawach, jako jeden z najdoskonalszych przykładów śląskiego warsztatu rzemieślniczego.

20-wnioskow-zaden-z-nich-nie-zostal-rozpatrzony-pozytywnie_07

DaiMedia (pod datą 02.09.2016) udostępnił videorelację z Dożynek 2016 w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych był Jaworek – po raz pierwszy w swojej historii. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dożynkowa, po której nastąpiło tradycyjne dzielenie się chlebem, a poszczególne sołectwa ośpiewywały wieńce.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz