„Nie ma zgody na bezczynność władz gminy” [VIDEO]

Kolejny wtorkowy briefing Dariusza Jagieły (jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy) miał mieć inny przebieg. W ostatniej chwili kandydat na burmistrza miał zdecydować, że skupi się...

Dariusz Jagieła: „Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest zbyt drogie” [VIDEO]

Ponad 1,6 mln zł wydali przez osiem lat lokatorzy mieszkań, jakimi dysponuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego, na utrzymanie zarządu firmy. Na jedno gospodarstwo domowe oznacza...

Dariusz Jagieła: „słabość i arogancja władzy” [VIDEO]

„Zastraszanie mieszkańców, którzy wyrażają aprobatę moich poczynań, jako kandydata na burmistrza, jest przejawem nie tylko słabości, ale przejawem arogancji władzy. Cała odpowiedzialność polityczna, spoczywa...

Komunikacja publiczna za złotówkę [VIDEO]

„Mieszkańcy gminy Ząbkowice Śląskie nie mają publicznej sieci połączeń komunikacyjnych. To wielu osobom uniemożliwia lub ogranicza możliwość korzystania np. ze świadczeń zdrowotnych, docieranie do...

Mieszkańcy wsi będą mieli swojego burmistrza? [VIDEO]

„Jako pierwszy kandydat na burmistrza mieszkający na wsi chcę być przedstawicielem wszystkich mieszkańców z każdego sołectwa i każdego z osiedli miejskich”. Tak mówił o...

Dariusz Jagieła: „praca, mieszkania, zdrowie, mieszkańcy” [VIDEO]

Dariusz Jagieła zarejestrował swój komitet wyborczy i potwierdził start w wyborach na 5-letnią kadencję burmistrza Ząbkowic Śląskich. Zapowiedział także wystawienie list do rady miejskiej...

Do wyborów gotowi? Start!

Marcin Orzeszek – 40%, Dariusz Jagieła – 26%, Franciszek Gawęda – 16%, Iwona Aibin – 15%. Takie są wyniki najwyżej notowanych pretendentów na 5-letnią...

WYBORY SAMORZĄDOWE – 21 października 2018 roku

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i...

„Przystanek NIEPODLEGŁOŚĆ” – zaproszenie na niezwykłą wycieczkę

W imieniu Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich zapraszam na szczególną wycieczkę do Warszawy i okolic w dniach 11 – 12 sierpnia 2018 r. pod...

Gmina Ząbkowice Śląskie podzielona na nowe okręgi i obwody wyborcze

Radni Rady Miejskiej przyjęli dziś uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji...

Chętnie czytane