Profile pomocy dla dolnośląskich bezrobotnych

Konkretne profile pomocy przypisywane są osobom bezrobotnym. 95 proc. bezrobotnych Dolnoślązaków zakwalifikowano do jednego z trzech profili. Dzięki temu wiadomo dokładnie jak dużo osób...

Sięgnij po dofinansowanie na szkolenie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich pozyskał środki Funduszu Pracy w wysokości 300 tys. zł przeznaczone na finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Pracodawcy mogą już składać wnioski...

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Pracodawco jeśli chcesz zatrudnić osobę niepełnosprawną możesz ubiegać się o: zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów...

19 000 zł dla młodzieży do 30 roku życia na podjęcie...

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Ślaskich w terminie od 20 stycznia do 3 lutego 2016 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu...

7 tysięcy miejsc pracy dla młodych w powiatach Dolnego Śląska

Dolnośląscy pracodawcy mogą otrzymać refundację rocznej wypłaty w zamian za zatrudnienie młodych pracowników. Znany jest już podział funduszy w dolnośląskich powiatach na to zupełnie...

Dofinansowanie na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Wnioski są przyjmowane od 26.01.2016 r. i będą przyjmowane do 15.02.2016...

Zatrudnij osobę młodą – zyskaj sfinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS przez...

Jest to nowa forma dotowanego zatrudnienia, która będzie funkcjonować w latach 2016 - 2017. Pracodawcy uzyskają możliwość refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS za zatrudnionych...

Wsparcie finansowe na kształcenie pracowników i pracodawców

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia...

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

Osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia....

Refundacja doposażenia stanowisk pracy – wsparcie dla przedsiębiorców

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na...

Chętnie czytane