Ważne dla osób pobierających stypendium za staż z Funduszu Pracy w...

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia...

InQUBE – granty na usługi doradcze – zaproszenie na konferencję

Starosta Powiatu Ząbkowickiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich zapraszają przedsiębiorców z terenu powiatu ząbkowickiego na konferencję pod hasłem „InQUBE – Uniwersytecki...

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich systematycznie aktualizuje swój serwis informacyjny podawany przez stronę internetową. Informacje znajdą tam w specjalnie uruchomionych zakładkach: poszukujący pracy, poszukujący...

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce

Podstawę publicznych służb zatrudnienia w zaborze pruskim stanowiły miejskie urzędy pracy, których głównym celem było dostarczanie określonej liczby pracowników do rozwijającego się bardzo dynamicznie...

Giełdy pracy – grudzień 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza na giełdy pracy zaplanowane na grudzień 2018 r. 5 grudnia 2018 r. giełda pracy organizowana jest...

Są pieniądze, które czekają na Twoją inicjatywę!

Od 3 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Wsparcie...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenia dla osób powyżej 30 roku...

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 od 4 lutego 2019 r. trwa prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich,...

Giełdy pracy – styczeń 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w spotkaniach rekrutacyjno-informacyjnych zaplanowanych na styczeń 2019 roku. Osoby zainteresowane udziałem w...

Praca w Ząbkowicach Śląskich

Legrand Polska Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko operator wtryskarek. Miejscem pracy będzie siedziba firmy w Ząbkowicach Śląskich. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć: ...

„Przez nadzieję do kariery” – innowacyjne doradztwo zawodowe [FOTO – ALBUM]

Tworzenie przestrzeni osobistego rozwoju w ramach zintegrowanego doradztwa zawodowego dla młodzieży – to temat sympozjum zorganizowanego przez Fundację „Imago” w partnerstwie z ząbkowickim Powiatowym...

Chętnie czytane