Strona główna INFORMACJE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

INFORMACJE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

CYKLOPROJEKT w Srebrnej Górze

W ramach realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia we współpracy z Powiatem Ząbkowickim CYKLOPROJEKTU w Srebrnej Górze zorganizowano spotkanie Mobilnego Punktu Doradczego poświęconego...

Zawodowy Dolny Śląsk

22 listopada 2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zawodowy Dolny Śląsk". Głównym celem projektu była: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska...

Wyrazy współczucia…

Zmarła Wiesława Sarkowska-Michalik – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

Nowe samochody dla DPS-ów Opolnica i Ząbkowice Śląskie

160 000 zł to kwota, którą powiat ząbkowicki pozyskał na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS w Ząbkowicach Śląskich i...

W ciągu 4 lat zaktywizowano łącznie ponad 6700 osób bezrobotnych

10,4% to stopa bezrobocia w Powiecie Ząbkowickim podana przez GUS w czerwcu 2018 r. W porównaniu do roku 2014 spadła ona w naszym regionie...

Ogłoszenie dotyczące nieruchomości powiatu ząbkowickiego

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1,...

Prawie 800 000 zł na pomoc dla rodzin zastępczych

„Razem w przyszłość” to projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego –...

Szkoła kompetencji – powiat z dofinansowaniem dla szkół

592 tysiące złotych – tyle otrzyma powiat ząbkowicki w formie dofinansowania do realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”....

Powiat Ząbkowicki 2014-2018: 35 km dróg, 3 mosty i 2,5 km...

Dobiega do końca V kadencja władz Powiatu Ząbkowickiego więc najwyższy czas na podsumowanie tego co udało się przez te cztery lata osiągnąć. Podsumowanie rozpoczynamy...

Ogłoszenie dotyczące nieruchomości powiatu ząbkowickiego

Starosta Ząbkowicki działając na  podstawie art.11, art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / Dz. U.  z 2018 r.,...

Chętnie czytane