Serdeczne podziękowanie

Przekazuję serdeczne podziękowanie. Kieruję je do pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok, prezesów i pracowników spółek wykonujących zadania o charakterze komunalnym, stowarzyszeń...

Rocznie podziemne zakamarki odwiedza ponad 200 tys. osób

W subiektywnej prasówce – w każdy  poniedziałek – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem Powiatu Ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach...

Miejsce dla NGO

Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa postanowiła pomóc pozostałym organizacjom pozarządowym poprzez założenie bloga pod nazwą „Ząbkowice Śląskie i Organizacje Pozarządowe”. Jak nas poinformował prezes Fundacji...

Głosowanie trwa TYLKO do północy!

Można głosować na kandydatów z Powiatu Ząbkowickiego zgłoszonych w plebiscycie WENA 2013. W kategorii „Osoba z WENĄ”, wśród osób nominowanych i wywodzących się z...

Polityka sama w sobie nie jest zła

W powiatach ząbkowickim, kłodzkim i dzierżoniowskim ubyło w ciągu ostatnich kilkunastu lat po ok. 20 tys. mieszkańców, zaś np. średnia wieku prowadzących gospodarstwa rolne...

Chcę leczyć skutecznie i godnie!

>> Nie podpisałam umowy z NFZ na warunkach przez nich zaproponowanych, gdyż są one nie do przyjęcia. I nieprawdą jest, że nam – lekarzom...

W kwestii naprawy oświetlenia nic się nie dzieje

W gazetach drukowanych i portalach internetowych szukamy dla Państwa tego, co warte zainteresowania. Jak co tydzień  proponujemy  absolutnie subiektywny przegląd prasy lokalnej.  Lokalne gazety i...

Naprawić Powiat Ząbkowicki

Jako najważniejszy cel stawiają sobie „naprawę Powiatu Ząbkowickiego” – jak piszą w swoich materiałach wyborczych. W ogłoszonym na początku kampanii programie zadeklarowali wyborcom działania...

Energię będą czerpać z natury

Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk i skarbnik tej gminy Irena Biskupska podpisały umowę na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii. Projekt pn....

Bardo i Złoty Stok w nowym rozdaniu dotacji na rewitalizację

Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie dodatkowych niemal 40 milionów złotych na rewitalizację zdegradowanych obszarów naszego regionu. Pieniądze trafią do 18 beneficjentów z Dolnego...

Chętnie czytane