Miłość przybita gwoździem do krzyża – Wielki Piątek

Widzę Cię Panie jak jesteś w swym niebie. Czy nie lepiej Ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Nie do poznania tak bardzo zniszczone, ciało Twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża. Trudno pojąć to, że Ty Panie wisisz tu. Wiem, że już w Ciebie nie wtulę się więcej, chyba, że zaraz po Twojej śmierci, gdy ręce Twe zwolnią z liny ciężaru. Teraz wisisz tu i martwe opatrzę Twe zniszczone ciało. Gwoździe wyciągnę z rąk Twoich spękanych. I wtedy znów spocznę na piersi jak wczoraj, lecz nie tak spokojny, bo… Bo Ty Panie wisisz tu, bo Ty Panie jesteś tu, Bo Ty Panie zmarłeś tu. Odkupiłeś nas. Bądź wywyższony, o Panie nasz. Bądź wywyższony, o Królu nasz. Ja wierzę, że staniesz za kilka dni, lecz patrzeć nie mogę, brakuje mi sił. Jak Ci dopomóc, o Panie nasz. Jak Cię uwolnić, o Królu nasz. Czy tylko ów łotr jest ulgą w Twej śmierci. Niewiasty, Twa matka i ja. Widzę Cię Panie już jesteś w swym niebie. Radość masz w oczach, idziemy do Ciebie. Skończy się kiedyś ta ciemność na pewno, lecz teraz jesteś tu. Bo Ty, Panie, kochasz nas, bo Ty, Panie, kochasz nas.

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Jest to dzień postu ścisłego.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja.

W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W wielu kościołach rozpoczyna się ono o godzinie 15:00, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu.

Poprzez: ekai.pl / FOT: pixabay.com

Od myśli przez słowa do czynów – uliczna Droga Krzyżowa refleksją nad stanem naszej wiary [FOTO]

Piątek, tydzień temu, chłodny wieczór, ulice miasta, rozmodleni ludzie, na czele Krzyż. Niesiony na ramionach pątników lub wznoszony na kolejnych stacjach, przy których toczyły się rozważania Drogi Krzyżowej.

Tegoroczna ząbkowicka Droga Krzyżowa przeszła przez centrum miasta w niezwykłym skupieniu. Modlitwę i refleksje prowadził ks. Krzysztof Herbut – po raz pierwszy jako proboszcz parafii pw. Św. Anny. Już na samym początku zaakcentował pragnienie, by wspólna modlitwa i medytacje były wyrazem oddania Panu Bogu tego wszystkiego, czym na co dzień żyjemy, co absorbuje nasze myśli i uczucia, ale i tego, co wprawia nas w niepokój lub prowadzi ku złu. Podczas kolejnych stacji po dobitnej frazie refleksji nad znaczeniem myśli, słów (na ich wagę i sprawczą moc prowadzący zwracał uwagę szczególnie intensywnie) oraz czynów następowała fraza modlitwy o duchową przemianę uczestników peregrynacji ulicami Ząbkowic Śląskich.

Dało się dostrzec wśród niektórych obecnych na tym niekonwencjonalnym nabożeństwie wyraźne poruszenie. W poprzednich latach rozważania czytano i choć nasycone były autentyzmem i duchową głębią, to jednak mogły być niejako „teoretyczne”. W tym roku – za sprawą charyzmy i pastoralnego usposobienia ks. Krzysztofa Herbuta – mieliśmy olbrzymią dozę „praktycznych” spostrzeżeń. Formułowane prostym językiem, utrzymane w katechetycznym stylu dialogu, rozważania, były przez to bliższe temu, co jest osobistym doświadczeniem wielu z nas.

Droga Krzyżowa zatoczyła krąg spod kościoła pw. Św. Anny, ulicami Św. Wojciecha, Długą, Bohaterów Getta, Rynkiem, Grunwaldzką, placem Jana Pawła II, Kościuszki, ponownie Rynkiem i Św. Wojciecha pod kościół parafialny. Podnoszony przy każdej stacji ciężki drewniany Krzyż górował nad uczestnikami nabożeństwa i jakby zlewał się z frontonami kamienic ząbkowickiej starówki. Zapewne w niejednym oknie byli ludzie obserwujący ten szczególny pochód. Jak podsumował ks. Krzysztof Herbut, „modlitwą obejmujemy wszystkich mieszkańców naszego miasta, bo taki jest sens chrześcijaństwa, by każdy człowiek mógł doznać owoców łaski płynącej z Męki Pana naszego…”.

Powstanie kamieniecka Biblioteka Malucha – z pomocą ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego

Projekt zgłoszony przez bibliotekę Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim do programu Partnerstwo dla książki 2019 pod hasłem „Biblioteka Malucha”, uzyskał dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na organizację zajęć bibliotecznych dla najmłodszych użytkowników wypożyczalni kamieniecka instytucja kultury otrzymała ponad 15 tys. zł.

Zespół realizatorów zadania w Kamieńcu Ząbkowickim pragnie zorganizować dwa cykle zajęć dla najmłodszych bywalców biblioteki oraz ich rodziców.  Podstawowym założeniem projektu jest związanie opiekunów i dzieci z naszą instytucją jako częścią codzienności, a nie traktowania wizyt w bibliotece jako czegoś okazjonalnego.  Inicjatorzy przedsięwzięcia chcą ponadto uwrażliwić rodziców na to, jak ważna jest praca z książką oraz stymulacja dziecka od najmłodszych lat, jak mocno wpływa to na rozwój zmysłów, a także uświadomić ich na temat korzyści, jakie wynikają z czytania już od pierwszych lat życia.

Kwota przeznaczona na realizację zadania to 21 250 zł. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 15 750 zł pozwoli doposażyć się w materiały niezbędne do funkcjonowania placówki i kącika dla najmłodszych użytkowników. Poprawi dostęp do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocni kulturotwórczą rolę biblioteki, rozszerzy zakres jej usług i dostosuje ją do potrzeb młodych czytelników. Wzmocni funkcję biblioteki jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego czytelników i społeczności lokalne.

Projekt „Biblioteka Malucha” ma pomóc rodzicom spędzać z dziećmi więcej czasu, jednocześnie stymulując rozwój na płaszczyźnie wielu dziedzin, a przede wszystkim na pracy z książką. Celem jest to, aby literatura była instrukcją i inspiracją we wspieraniu rozwoju dziecka.

Realizacja zadania jest dla kamienieckiej biblioteki sprawą nowatorską, gdyż wcześniej nie było środków oraz zasobów ludzkich, aby zafascynować obcowaniem z książką najmłodszych. Dzięki dofinansowaniu poszerzy się oferta biblioteki, dla której ta grupa wiekowa stanowi świadomy cel, gdyż korzyści ze wspólnego czytania we wczesnym wieku procentują w wieku późniejszym. Jest więc szansa na zwiększenie liczby czytelników, włączając rodziców, którzy przyjdą z dziećmi na zajęcia.

Spotkanie w Bobolicach w ramach inicjatyw „Tydzień dla Dziedzictwa 2019″

W minioną niedziele, w Bobolicach odbyło się spotkanie w ramach inicjatyw „Tydzień dziedzictwa narodowego 2019”.

Fundacja Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobolicach zorganizowała podczas tego wydarzenia edukacyjną grę terenową dla dzieci pt.: „Zaginiony skarb pałacu Bobolice”, natomiast dla dorosłych odbyła się prelekcja dotycząca stanu obiektu, przedstawiono plany na przyszłość w zakresie rewitalizacji pałacu w Bobolicach i w szerszym ujęciu krajobrazu kulturowego Ziemi Ząbkowickiej.

Nie umiałem nazwać nigdy tej tęsknoty w duszy mej – Wielki Czwartek

Byłem jakby głuchy, nie słyszałem wcale Cię. Byłem niczym ślepiec, gdy mijałeś ciągle mnie. Nie umiałem nazwać nigdy tej tęsknoty w duszy mej, póki łaska Twoja nie olśniła nagle mnie. Miłość nade wszystko!  Zachwyciłeś sobą mnie. Obmyj wodą żywą Jezu dzisiaj stopy me, stopy me, stopy me. Ocaliłeś mnie, uwolniłeś mnie. Będę chwalił Cię do końca moich dni. Ocaliłeś mnie, uwolniłeś mnie. Będę chwalił Cię do końca moich dni. Na ramiona Jezu, wziąłeś ciężar moich win. Chcę Ci ulżyć Panie i spróbować z Tobą iść, bo jak sól potrzebną ziemi, tak posyłasz wszędzie mnie. Nie ukryję światła, choćby tylko tliło się. Miłość nade wszystko. Zachwyciłeś sobą mnie. Obmyj wodą żywą. Jezu dzisiaj stopy me, stopy me, stopy me. Ocaliłeś mnie, uwolniłeś mnie. Będę chwalił Cię do końca moich dni. Miłość zwyciężyła. Zmartwychwstanę w Nim!

W Wielki Czwartek Kościół katolicki rozpoczyna Triduum Paschalne. Chrześcijanie wspominają tego dnia Ostatnią Wieczerzę, na której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami z całej diecezji odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. W liturgii podczas śpiewu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusu, świec i wszelkich ozdób.

Poprzez: ekai.pl / FOT: pixabay.com

Dobroczynność ma dawać nadzieję – minister ds. pomocy humanitarnej spotkała się z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich

Beata Kempa od 2015 r. jest posłanką i pełni funkcję ministra ds. pomocy humanitarnej. Jako polityk, podejmuje zadania wymagające szczególnej wrażliwości i realizuje je poza obiektywami mediów, aby wsparcie udzielane przez polski rząd skutecznie trafiało do potrzebujących na całym świecie. W miniony poniedziałek spotkała się z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich. Było to możliwe dzięki uprzejmości parafii pw. Św. Anny, a panią minister powitał ks. proboszcz Krzysztof Herbut. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Gwóźdź.

Pierwszym z tematów, jakie minister Beata Kempa poruszyła, była kwestia stosunku władz Polski do migrantów z terenów północnej Afryki. Na pytanie, dlaczego Polska nie przyjęła ich, jak to uczynili Niemcy i wiele innych krajów europejskich, pani minister wyjaśniała, że znacznie efektywniejszym sposobem udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym w wyniku działań wojennych lub niepokojów politycznych czy wyznaniowych, jest docieranie z pomocą medyczną i materialną na miejsce, gdzie chronią się w rejonach ich miejsca zamieszkania. – Tam, nawet mimo nieprawdopodobnych zagrożeń, są u siebie. Przyjmują pomoc, która pomaga im przetrwać okrucieństwa wojny i podtrzymuje ich nadzieję na powrót do normalnego życia – mówiła Beata Kempa.

Polski rząd, poprzez instytucje kościelne, fundacje, ale także w oparciu o porozumienia międzyrządowe dokonuje zakupu środków medycznych, aparatury szpitalnej, żywności, materiałów budowlanych. Wysyłani są wolontariusze i misjonarze, którzy wykonują codzienną żmudną pracę wśród ofiar wojen. Polega ona nie tylko na rozdzielaniu pomocy rzeczowej, ale nie mniej ważne są ich aktywności edukacyjne i społeczne.

Niezwykle cenna jest kooperacja polskiego rządu z międzynarodową organizacją „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Założona w Belgii, działa już ponad 70 lat w 23 krajach, a realizowane przez nią akcje owocują dobroczynnością w ponad 140 krajach. Tą drogą pomoc duchowa i materialna trafia do ofiar wojen, głodu, chorób, anomalii przyrodniczych i innych masowych zdarzeń czy katastrof humanitarnych.

Władze RP wspomagają różne programy humanitarne na całym świecie. Na przykład w Iraku budowane są ośrodki dla samotnych kobiet będących ofiarami gwałtów. Prowadzona jest tam ich psychologiczna i medyczna rekonwalescencja. Udaje się je przywracać do aktywności zawodowej lub uczyć wykonywania rozmaitych prac. Polska kieruje pomoc humanitarną także w rejonie Donbasu, gdzie skutki wojny odczuwają Ukraińcy. Jedną z form tej pomocy jest organizowanie pobytów wakacyjnych dla dzieci z terenów atakowanych przez Rosję. Kolejnym obszarem pomocy humanitarnej, o jakich mówiła ząbkowiczanom minister Beata Kempa jest systematycznie prowadzony proces repatriacji Polaków z Kazachstanu. Opiera się to na otwartości polskich samorządów, które są partnerami każdej indywidualnej operacji powrotu do Polski.

Ząbkowiczanie pytali minister Beatę Kempę także o bieżące problemy polityki krajowej. Chcieli się też dowiedzieć jakie są plany obecnie rządzącego obozu Zjednoczonej Prawicy wobec stanu oświaty (w kontekście trwającego strajku płacowego nauczycieli), ochrony praw rodzicielskich w Polsce (w nawiązaniu do ustawowo zatrzymanej w 2016 r. możliwości odbierania dzieci rodzicom z powodu ubóstwa), prorodzinnej polityki państwa (w tym zakazu aborcji eugenicznej) i pakietu socjalnego (adresowanego do osób w wieku emerytalnym).

Światowy Dzień Zdrowia 2019

W klasie IV b w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się Światowy Dzień Zdrowia.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się do obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Uczestniczyli w pogadankach i prezentacjach na temat zdrowego stylu życia, przygotowali plakaty na konkurs pod hasłem „Mój zdrowy talerz” oraz zorganizowali warsztaty kulinarne, których celem było wykonanie i prezentacja zdrowej przekąski.

Szczególnie atrakcyjną częścią projektu okazało się przygotowanie zdrowej przekąski. Uczniowie mieli wiele ciekawych pomysłów na wykonanie tego zadania. Opracowane wcześniej i dobrze przedyskutowane przepisy, zakupione produkty, wielki zapał i dobra organizacja pracy sprawiły, że na godzinie wychowawczej w poszczególnych grupach bardzo szybko pojawiły się smakowicie wyglądające wafle ryżowe posmarowane miodem oraz ozdobione cynamonem i owocami, owocowe oraz serowo – warzywne szaszłyki, owocowe i warzywne sałatki oraz koreczki, herbatniki z jogurtowo-owocowym sosem, owocowe lemoniady. Niezapomnianą częścią tych warsztatów będzie również wspólny posiłek uczniów i wychowawcy, podczas którego przekąski zostały szybko zjedzone z wielkim smakiem. Była to również okazja do wymiany przepisów oraz wrażeń z zajęć.

A oto najczęstsze opinie o zajęciach: Było bardzo fajnie, zabawnie i śmiesznie. To była super zabawa, podczas której wszyscy byli dla siebie życzliwi i mili i dzielili się swoimi produktami oraz przekąskami. To był wyjątkowy dzień, podczas którego wszyscy najedli się do syta zdrowych pokarmów. Był to jeden z najlepszych piątków w szkole. Było świetnie i najważniejsze… było zdrowo. To były bardzo fajne zajęcia, które chcemy jeszcze powtórzyć. Zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaopatrzenie nas we wszystkie potrzebne produkty.

Uczniowie klasy IV b z wychowawcą

Informacja w sprawie zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2019 roku, właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości tej opłaty, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji, iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nowej stawki opłaty.

Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Wydruk z kwotami i terminami płatności tzw. książeczkę mogą Państwo otrzymać w Urzędzie Miejskim w pok. 29.

Informacje dodatkowe: tel. 748165362, e-mail marta.ewertowska@zabkowiceslaskie.pl / tel. 748165370, e-mail paulina.smacka@zabkowiceslaskie.pl

Na Święta Wielkanocne od Powiatowego Urzędu Pracy

Szanowni Państwo, serdecznie życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy upłynęły w zdrowiu i radości.

Niech dodadzą sił duchowych i uczynią nas bliższymi sobie nawzajem. Oby każdy dzień był bogaty w przeżycia, dzięki którym będziemy wewnętrznie bogatsi i jeszcze bardziej otwarci na dobro.

Życzymy Państwu, aby piękno tego szczególnego czasu trwało w nas wszystkich jak najdłużej, abyśmy umocnieni prawdą znajdowali nowe i lepsze drogi w codziennych życiowych zmaganiach.

 

Dyrektor

Irena Balikowska

wraz z Zespołem Pracowniczym

Powiatowego Urzędu Pracy

w Ząbkowicach Śląskich

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych od samorządu Powiatu Ząbkowickiego

Starosta ząbkowicki Roman Fester oraz przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego przekazują mieszkańcom i gościom Ziemi Ząbkowickiej życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Chętnie czytane