Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Krzywa”

za najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre.

Uzasadnienie: Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały gmina Dobre otrzymała najwyższa ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SIWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

Projekt Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.