Czujemy, że św. Jan Paweł II jest bliski każdemu z nas: albo wspominamy jego pielgrzymki do Polski, albo spotkania w Rzymie, albo jego odejście do Domu Ojca, kiedy cała Polska, każdy z nas, przeżywał szczególny czas.

Św. Jan Paweł II pokazuje to, co jest najlepsze w nas Polakach. Czujemy, że jest on bliski każdemu z nas – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu w 14. rocznicę odejścia Papieża Polaka.

W swojej apostolskiej działalności naśladował apostoła Pawła z Tarsu. Jak kiedyś on poniósł chrześcijaństwo w rejon basenu Morza Śródziemnego, odbywając liczne podróże apostolskie, docierając z Ewangelią nie tylko do ludzi prostych, ale i na ateński Areopag, tak samo Jan Paweł II niósł chrześcijaństwo na wszystkie kontynenty świata i stawał z Ewangelią zarówno przed ludźmi zwyczajnymi, prostymi, ale i przed współczesnym areopagiem – ludźmi nauki, kultury i polityki. Tak o polskim Papieżu mówił ks. biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.

Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. To słowa papieża Benedykta XVI – następcy Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej w Rzymie.

Dzisiaj, 2 kwietnia 2019 r. o godz. 21:37 minie czternaście lat od chwili, gdy Karol Wojtyła – Jan Paweł II – odszedł do wieczności. Przypomnijmy sobie kilka ważnych zdań, jakie skierował do nas w czasie pielgrzymek do Polski.