Starosta Ząbkowicki Roman Fester wraz z wicestarostą Waldemarą Wieją podpisali umowy ze stowarzyszeniami na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w roku 2019.

Umowy były efektem rozstrzygnięcia konkursu, który ogłosił Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w styczniu 2019 r. Oto lista stowarzyszeń objętych wsparciem powiatu oraz nazwy zadań.

  • Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży SOSW „Szansa” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Śladami korony królów,
  • Ząbkowicki Klubem Karate Kyokushinkai na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja VI ogólnopolskiego biegu na 10 km „10 Ząbkowicka”,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Olbrachcicach Wielkich na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Bezpieczny Powiat Ząbkowicki.,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty pt. Magia teatru, czyli integracja poprzez kulturę. Warsztaty artystyczne „Betlejem polskie”,
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich, na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty pt. Wydanie książki historycznej „Fotografowie w Powiecie Ząbkowickim do 1945 r.”,
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich, na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Warsztaty pt. VI Międzynarodowa polsko – czesko- niemiecka pielgrzymka ząbkowicka do sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie,
  • Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Lubnowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja VII Zlotu Starych Sikawek,
  • Stowarzyszenie pomocy potrzebującym „Osiedlowy uśmiech” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą 100 lecie obecności Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich,
  • MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Magdalenki – I przegląd dziecięcych zespołów ludowych Dolnego Śląska w Mąkolnie,
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą XXIII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich.