Na podstawie informacji udostępnianych przez samorządy wiemy, że egzaminy gimnazjalne zostaną przeprowadzone, bez wynikających ze strajku organizowanego przez ZNP perturbacji. W Kamieńcu Ząbkowickim nie ma strajku, więc wszystko odbędzie się planowo. W pozostałych gminach dyrekcje prawie wszystkich szkół informują, że uda się zapewnić regulaminowe warunki sprawdzianu.

Według harmonogramu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na 10 kwietnia (środa) o godz. 9:00 zaplanowana jest część humanistyczna egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz o godz. 11:00 z zakresu języka polskiego. 11 kwietnia (czwartek) jest zaplanowany egzamin w części matematyczno-przyrodniczej o godz. 9:00 z przedmiotów przyrodniczych) oraz o godz. 11:00 z matematyki. 12 kwietnia (piątek) o godzinie 9:00 sprawdzian z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz o godz. 11:00 na poziomie rozszerzonym. Zdobyte na egzaminie punkty będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół średnich.

Możliwe są komplikacje w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Ząbkowicach Śląskich oraz w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu. Dyrekcje obu szkół w udostępnianych wypowiedziach medialnych nie zadeklarowali dzisiaj pełnej gotowości swoich placówek.  

Wskazane jest, aby gimnazjalistom – przed rozpoczęciem egzaminów – w miarę możliwości towarzyszyli rodzice. W przypadku odmowy przeprowadzenia egzaminu w danej szkole, rodzice mają prawo niezwłocznie zgłaszać ten fakt organowi prowadzącemu (wójt / burmistrz) oraz dolnośląskiemu kuratorowi oświaty. Według treści art. 9e ustawy o systemie oświaty, dyrektor centralnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej ma prawo wyznaczyć inny termin egzaminu dla danej szkoły tylko wtedy, gdy nastąpiło ujawnienie materiałów egzaminacyjnych albo zachodzi uzasadnione podejrzenie o możliwości ujawnienia tych materiałów. Nie ma innej możliwości ustalenia nowego terminu egzaminu.

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk w opublikowanym wczoraj liście otwartym napisał m.in.: Bardzo proszę osoby uczestniczące w proteście, aby zawiesiły udział w strajku na czas egzaminów i wzięły udział w pracach zespołów nadzorujących. Spory między dorosłymi, w tym dotyczące płac, nie powinny dotykać dzieci i ich rodziców. Ważne jest także, aby rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, do których będą się ubiegać uczniowie klas trzecich gimnazjalnych i uczniowie klas ósmych, przebiegła zgodnie z planem.

TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE INFORMACJE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

AKTUALIZACJA: 10/04/2019 – 9:45

Egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się we wszystkich szkołach na terenie powiatu ząbkowickiego. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w całej Polsce do sprawdzianu przystąpiło ok. 350 000 uczennic i uczniów. Wyniki zostaną podane 14 czerwca br. i wówczas rozpocznie się procedura naboru do szkół średnich lub branżowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.