Dziewiąty już, raport Banku Pekao S.A. na temat sytuacji przedsiębiorstw pokazał, że mikro, małe i średnie firmy uznały 2018 rok za wyjątkowo udany. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska okazali się jednymi z najbardziej optymistycznych w kraju. Wskaźnik koniunktury w tym województwie uplasował się powyżej średniej krajowej.

W województwie dolnośląskim przebadanych zostało 521 firm. W całym kraju do ankiety przystąpiło prawie 7500 mikro, małych i średnich firm. Dzięki tak dużej próbie nie tylko ogólnopolskie wyniki są wiarygodne, ale również te z regionów i podregionów.

Głównym miernikiem nastrojów przedsiębiorców badanym w raporcie Banku Pekao jest ogólny wskaźnik koniunktury firm, który stanowi średnią ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy. Mierzony jest on w skali od 50 do 150 punktów. Na Dolnym Śląsku odnotowano jego wzrost o ponad 1 punkt r/r – wskaźnik wyniósł 101,5 wobec średniej krajowej na poziomie 100,4 punktu. Jest to najwyższy wynik w historii badania dla tego regionu. Ogólnokrajowy wskaźnik koniunktury jest powyżej neutralnego poziomu dopiero po raz drugi w historii raportu – wskazując na bardzo dobry 2018 rok i dość pozytywne oceny kolejnych miesięcy.

Na Dolnym Śląsku warto podkreślić znaczące różnice w ocenach koniunktury poszczególnych podregionów. Przedsiębiorcy z Wrocławia najlepiej ocenili zarówno rok 2018, jak i perspektywy na rok 2019 (odpowiednio 104,4 oraz 104 punkty), podczas gdy przedsiębiorcy z podregionu jeleniogórskiego wystawili najniższe oceny zarówno dla 2018, jak i 2019 roku (99,6 oraz 99,3).

W porównaniu z poprzednim badaniem nastroje dolnośląskich firm w zakresie oceny koniunktury poprawiły się. Jedynie ocena ogólnej sytuacji gospodarczej obniżyła się o 1,3 punktu w ujęciu rok do roku, podczas gdy pozostałe składowe Ogólnego Wskaźnika Koniunktury w tym regionie wzrosły.

Największy wzrost odnotowano przy ocenie oczekiwania na zapłatę – o 3,6 punktu do 100,7 punktu (średnia krajowa 98,4). Nieznaczny wzrost zaliczyły również oceny przychodów firmy (103,8, wzrost o 2,2; średnia krajowa 102,5), wyniku finansowego firmy (103,0, wzrost o 1,8; średnia krajowa 101,9) oraz dostępności zewnętrznego finansowania (102,2, wzrost o 1,4; średnia krajowa 100,9).

Z naszego raportu wynika, że nastroje przedsiębiorców na Dolnym Śląsku należą do najlepszych w kraju. Optymizm zachowują też mikrofirmy, dla których mamy dedykowaną ofertę i które wspieramy by stały się z czasem małymi, a potem średnimi firmami – mówi Paweł Nowak, dyrektor regionu w odpowiedzialnym za mikroprzedsiębiorstwa Pionie Bankowości Detalicznej Pekao. Nieomalże wszystkie wskaźniki wzrosły i wszystkie plasują się powyżej średniej krajowej. Przedsiębiorcy optymistycznie podchodzą do perspektyw rozwoju i chcą dalej się rozwijać. MŚP to bardzo ważny sektor polskiej gospodarki, a my stawiamy na jego rozwój i wspieramy firmy z tego segmentu – komentuje Beata Garbalska-Bator, dyrektor dolnośląskiego regionu MŚP w Banku Pekao.

Dolnośląskie firmy w zdecydowanej większości finansowały i planują dalej finansować w kolejnych 12 miesiącach działalność ze źródeł własnych (odpowiednio 72 proc. i 64 proc.). W kwestii firm inwestujących w 2018 roku średnia dolnośląska znajduje się powyżej średniej krajowej (50% wobec 45%), przy czym najczęściej inwestowały firmy z podregionu legnicko-głogowskiego (zainwestowało 59 proc. z nich). Najrzadziej natomiast inwestowały te z podregionu wałbrzyskiego i miasta Wrocław (odpowiednio 45 i 46%.). Najczęściej inwestują firmy średnie (64%) oraz firmy z branży produkcyjnej (75%).

Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego doceniają korzyści płynące z innowacyjności ich działalności. W innowacje produktowe najczęściej inwestują mikrofirmy (19%), a w innowacje procesowe firmy małe (18%). Pomimo, że innowacje w tym regionie zmalały w stosunku do roku ubiegłego, to właśnie podregion wałbrzyski może pochwalić się drugim najwyższym wynikiem w Polsce w zakresie innowacji procesowych (30%) oraz szóstym w zakresie innowacji produktowych (29%) – podkreśla Agnieszka Michalik z Banku Pekao, redaktor oraz współautor raportu.

Tematem specjalnym tegorocznego raportu Banku Pekao S.A. jest ekspansja zagraniczna firm sektora MŚP. W roku 2018 eksportem na Dolnym Śląsku zajmowało się 10 proc. firm (średnia krajowa 13 proc.). Widoczny jest znaczący spadek odsetka firm eksportujących rok do roku. W 2017 roku eksportowało 17 proc. przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, a w 2016 roku 20 proc. Należy również zauważyć, że 19 proc. eksporterów z tego regionu sprzedaje swoje produkty i usługi w 100 proc. za granicę. Przedsiębiorcy konkurują na rynkach zagranicznych częściej ceną (62 proc.) niż jakością (53 proc.).

Raport Banku Pekao S.A.: https://www.pekao.com.pl/raport-msp