Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich prowadzi nabór uczestników do tworzonego Dziennego Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich, który będzie miał siedzibę w Ząbkowicach Śląskich (os. XX-lecia 52).

Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior+” – marzec 2019 rok. Dom przeznaczony jest dla 15 osób. Jednostką prowadzącą rekrutację do Dziennego Domu “Senior+” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. Podczas wyboru uczestników realizator programu kierował się będzie: sytuacją zdrowotną, rodzinną, dochodową i mieszkaniową.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby:

  • nieaktywne zawodowo w wieku 60 +, zarówno kobiety jak i mężczyźni,
  • będący mieszkańcami miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.

Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług będzie w szczególności obejmował:

  • jeden posiłek gorący oraz warunki do wspólnego przygotowywania posiłków,
  • zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe oraz terapię zajęciową,
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne.
  • zajęcia aktywizujące społecznie.

Placówka funkcjonować będzie w dni powszechnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Korzystanie z usług Dziennego Domu będzie częściowo odpłatne. Wysokość opłaty ustalona zostanie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej o skierowaniu na pobyt do Dziennego Domu „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich. Decyzja będzie wydana na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ w Ząbkowicach Śląskich zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w Ośrodku Pomocy Społecznej Osiedle XX-lecia 52 w Ząbkowicach Śląskich w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Druk formularza można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich lub pobrać ze strony www.opszabkowiceslaskie.pl .

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020

wniosek Senior Plus

zaświadczenie lekarskie Senior Plus