W ramach opracowywanej w CYLKOPROJEKCIE „Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Powiatu Ząbkowickiego” odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli samorządów, zainteresowanych instytucji i ekspertów projektowych dotyczące wypracowania przebiegów przez Ząbkowice Śląskie korytarzy długodystansowych tras rowerowych.

Uczestnicy spotkania analizowali możliwości techniczne i realizacyjne infrastruktury rowerowej w ramach zaplanowanego przebiegu w standardzie tras długodystansowych, w tym potencjalne możliwości przebudowy ważnych arterii komunikacyjnych i głównych skrzyżowań Ząbkowic Śląskich w celu realizacji bezpiecznych dróg dla rowerów.

W spotkaniu, które toczyło się 8 marca 2019 r., uczestniczył m.in. mający ogromne doświadczenie w tym zakresie Daniel Chojnacki – oficer rowerowy Miasta Wrocław, który jest jednocześnie ekspertem Województwa Dolnośląskiego w projekcie „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (CYKLOPROJEKT) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.