Starosta ząbkowicki zaprasza wytwórców lokalnych produktów Powiatu Ząbkowickiego na drugie spotkanie w ramach projektu „SMAKI ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ – wykorzystanie produktów lokalnych w promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD Qwsi”.

Spotkanie dobędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Bolesława Prusa 5, we wtorek 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00. To ostania szansa, aby zgłosić się do projektu.

Projekt ma za zadanie wsparcie wytwórców lokalnych produktów, identyfikację tych produktów oraz promocję produktów na zewnątrz. W ramach projektu zostaną wydane: mapa producentów lokalnych produktów, ulotka promocyjna, a także opakowania w formie toreb papierowych, toreb bawełnianych i papieru pakowego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby, które chcą przystąpić do projektu proszone są o przesłanie do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną lub dostarczenie osobiście materiałów, które zostaną opublikowane na mapie turystycznej „Smaki Ziemi Ząbkowickiej” oraz ulotce. Ze względu na ograniczone miejsce w publikacjach przesłane materiały powinny mieścić się w określonych ramach:

  • Tekst z danymi teleadresowymi (max 600 znaków ze spacjami, ok 6 linijek tekstu na papierze A 4, czcionka 12)
  • 1 zdjęcie przedstawiające lokalny produkt, atrakcję gospodarstwa z uwzględnieniem praw autorskich do wykorzystania zdjęcia w publikacji (rozdzielczość 300 dpi)

Na kwietniowym spotkaniu zostaną przedstawione warianty logotypu „Smaki Ziemi Ząbkowickiej”, rozmieszczenie logotypu na materiałach promocyjnych, a także zostaną zaproponowane kolejne pomysły na promocję produktów lokalnych Ziemi Ząbkowickiej.

Osoba do kontaktu: Daniel Ciepierski, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 8162816, e-mail: d.ciepierski@zabkowice-powiat.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Warsztaty zorganizowane przez Powiat Ząbkowicki. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztaty sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego LGD „Qwsi”