Warsztatami w serowarni Lutomierz rozpoczęła się realizacja projektu „Smaki Ziemi Ząbkowickiej – wykorzystanie produktów lokalnych w promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD Qwsi”.

Projekt realizuje Powiat Ząbkowicki, aby wesprzeć wytwórców lokalnych produktów oraz ocalić smaki i tradycję naszego regionu. Działania, które zainaugurowały projekt cieszyły się sporym zainteresowaniem. Celem akcji „Smaki Ziemi Ząbkowickiej …” jest stworzenie jednolitego i spójnego systemu promocji wszystkich produktów lokalnych oraz wytworzenie opakowań ekologicznych na produkty. W ramach projektu zostaną wydane: mapa producentów lokalnych produktów (5.000 szt.), ulotka promocyjna (5.000 szt.), a także opakowania w formie toreb papierowych (13.000 szt.) , toreb bawełnianych (2.000 szt.)  i papieru pakowego (13.000 szt.). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Podczas warsztatów wytwórcy lokalnych produktów wypracowali szkic swojej współpracy oraz omawiali kierunki działania. W podejmowaniu pierwszych decyzji wspierał ich Hubert Gonera – trener specjalizujący się w tworzeniu szlaków kulinarnych, marek regionalnych, koncepcjach rozwoju turystyki dla miast, gmin i województw.

Warsztaty były pierwszym spotkaniem grupy, która będzie kontynuowała współpracę. Na kolejnych zjazdach będą opracowywane jednolite elementy wizualizacji materiałów promocyjnych, formy promocji poszczególnych produktów lokalnych, działania marketingowe w internecie i social-media.

Wszystkich producentów lokalnych zachęcamy do współpracy. Kontakt: Daniel Ciepierski, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 748162816, e-mail: d.ciepierski@zabkowice-powiat.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Warsztaty zorganizowane przez Powiat Ząbkowicki
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warsztaty sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego LGD „Qwsi”