Lutowa sesja rady gminy Kamieniec Ząbkowicki przebiegła spokojnie – może dlatego, że głównym tematem był raport policji o stanie bezpieczeństwa publicznego. Jednak wątkiem, który wzbudził emocje była sprawa statusu administracyjnego i prestiżu gminy. Rzecz dotyczy praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego.

Szef kamienieckiego posterunku Policji podinspektor Armand Koczoń przedstawił doroczny raport o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie kamienieckiej gminy. Z informacji, jakie przedstawił wynika, że w statystykach wykroczeń i przestępczości nie pojawiły się – w stosunku do minionego roku – żadne szczególnie niepokojące trendy. Można nawet mówić o zauważalnym spadku liczby sytuacji i zachowań wymagających interwencji policyjnej. We wszystkich kategoriach zdarzeń rejestrowanych przez policję utrzymywana jest też stosunkowo wysoka wykrywalność sprawców. Jedynymi okolicznościami, na które zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu komendant komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim, to przypadki dewastacji mienia publicznego i prywatnego (w tym podpalenia), gdzie odnotowano wzrost ich liczby. Podinspektor Armand Koczoń dodał przy tym, że często udaje się wykryć sprawców dzięki systemowi monitoringu wizyjnego instalowanego przez samorząd gminny. W sferze bezpieczeństwa drogowego odnotowano spadek liczby kolizji i wypadków, ale rok 2018 zapisał się niestety jednym tragicznym finałem wypadku, w którym ofiarą była osoba piesza prawidłowo przechodząca przez jezdnię. W tym konkretnym zdarzeniu jednym z dowodów procesowych w sprawie przeciw kierowcy – sprawcy wypadku jest zapis z monitoringu zlokalizowanego w okolicy Gminnego Centrum Kultury przy ul. Ząbkowickiej. Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Cwek o stan zasobów kadrowych kamienieckiej policji obsługującej dwie gminy (Kamieniec Ząbkowicki i Złoty Stok), jej szef Armand Koczoń wyjaśnił, że obecnie trzech funkcjonariuszy odbywa szkolenie w Szczytnej. Jeśli ukończą je z pozytywnym wynikiem, pełna obsada „w grafiku” pojawi się z dniem 1 listopada 2019 r.

Podczas sesji (transmitowanej na You Tube) radni przyjęli uchwały w sprawach: wyborów sołtysów i rad sołeckich (przyjęta), ustaleniu regulaminu targowiska komunalnego, jakie ma być oddane do użytku na wiosnę (przyjęta) oraz funduszu sołeckiego (odrzucona). Ciekawostką sesji, jaka odbyła się 27 lutego 2019 r. były, zastosowane po raz pierwszy w tej kadencji samorządu, elektroniczne głosowania. Kamienieccy radni bardzo sprawnie posługiwali się specjalnymi tokenami, a wyniki wszystkich głosowań były natychmiast widoczne na ekranie.

W końcowej części obrad, w ramach „zapytań i odpowiedzi” wójt Marcin Czerniec odniósł się do pytań i wniosków, jakie zgłosili radni: Edward Szulin, Elżbieta Cwek i Tadeusz Cenarski. Najszerzej włodarz omówił w tym punkcie sprawę wniosku o nadanie gminie Kamieniec Ząbkowicki statusu miejsko-wiejskiej, a tym samym przywrócenia Kamieńcowi Ząbkowickiemu praw miejskich. Ten fragment sesji wójt Marcin Czerniec opublikował po sesji na swoim fanpejdżu.

O prawach miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego

Jednym z tematów, o jakich była dzisiaj mowa podczas sesji Rady Gminy, to sprawa praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. Zapraszam do obejrzenia fragmentu obrad na ten właśnie temat…

Opublikowany przez Marcin Czerniec – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Środa, 27 lutego 2019

Wystąpienie to, poza krytyczną oceną decyzji większości radnych, którzy w kadencji 2014 – 2018 zablokowali inicjatywę popartą w konsultacjach społecznych oraz obszerną i kosztowną dokumentacją, zawierało zapowiedź wszczęcia ponownej procedury analitycznej i konsultacyjnej w tej sprawie. Celem będzie zwrócenie się w 2020 r. do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie praw miejskich i nowego statusu administracyjnego gminie od 1 stycznia 2021 roku.