Przed nami 5. Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu 2019”. Ruszyły już bezpłatne zgłoszenia do tegorocznej edycji regionalnego rankingu najlepszych firm.

To prestiżowe wyróżnienie gospodarcze, przyznawane jest raz do roku, a jego celem jest wspieranie samorządów i przedsiębiorców oraz wyeksponowanie najlepszych. Organizator konkursu przygotował dla podmiotów rywalizację w sześciu kategoriach, ponadto Kapituła nominuje i wybierze Osobowość.

Do udziału w bezpłatnej rywalizacji w ramach „Gwiazd Biznesu 2019” mogą zgłaszać się firmy, instytucje oraz samorządy z terenu Dolnego Śląska. Wyboru wszystkich laureatów, na podstawie poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu. Składa się ona z niezależnych autorytetów, przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu oraz samorządów. Komisja oceniać będzie aktywności podejmowane przez zgłoszone podmioty w 2018 roku. Kapituła Konkursu nagrodzi przedsiębiorców i samorządowców w siedmiu kategoriach – Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie, Samorząd Przyjazny Biznesowi oraz Osobowość.

Organizatorem konkursu jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych w regionie realizuje wraz ze spółką FRW Media Group – Instytucją Otoczenia Biznesu i Dolnośląskim Portalem Gospodarczym www.naszbiznes24.pl. – Zależy nam na nagrodzeniu podmiotów, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego oraz wspierają przedsiębiorczość. Chodzi nam też o promocję, prezentację tych firm i samorządów, o upowszechnianie działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych. Nasze doświadczenie i codzienny kontakt z sektorem mikro, małych i średnich firm wskazują, że na Dolnym Śląsku nie brakuje świetnych firm, godnych „Gwiazdy Biznesu”. Nie zawsze jednak firmy za priorytet stawiają sobie informowanie o sukcesach, a po prostu się rozwijają. Zatem to też nasza rola, jako organizatora, aby te firmy znajdować i pokazywać – podkreśla Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Laureaci plebiscytu otrzymają prestiżowe statuetki wykonane przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich – autorkę m.in. muzycznej nagrody „Fryderyki”. Gala Finałowa Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazd Biznesu 2019” odbędzie się w piątek, 17 maja 2019 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Udział w niej weźmie ok. 500 gości, w tym przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie kultury, politycy oraz znane osobowości. Poprowadzi ją Cezary Pazura – aktor, komik, reżyser i producent.

Do rywalizacji w Plebiscycie mogą przystąpić wszystkie podmioty, prowadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego, m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje oraz organizacje promujące przedsiębiorców. Firmy, samorządy i instytucje mogą zgłaszać się do udziału w konkursie do 15 kwietnia 2019 r.

  • W kategoriach Mikro Biznes, Mikro Firma, Mała Firma oraz Średnia Firma Kapituła konkursowa będzie sprawdzała podmioty pod kontem sytuacji finansowej, realizowanych inwestycji, działań prorozwojowych, innowacyjności produktów i usług, pozycji na rynku i rozpoznawalności marki oraz prowadzonych przez firmę działań w zakresie szeroko rozumianej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  • wyróżnienie w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które podejmują działania nakierowane na budowanie optymalnych warunków pracy oraz rozwoju pracowników w firmie, a także dzielą się swoimi sukcesami ze społecznością województwa dolnośląskiego poprzez współpracę z samorządem, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami wspierając projekty i inicjatywy służące społeczności lokalnej. W tej grupie punktowane będą m.in. inwestycje prospołeczne w kontekście sytuacji finansowej firmy; społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników; etyka w biznesie w kontakcie z kontrahentami oraz działania na rzecz wspierania społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.
  • tytuł Samorządu Przyjaznemu Biznesowi mogą z kolei ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które w swojej działalności realizują cele związane ze wspieraniem przedsiębiorców, likwidowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz organizują wydarzenia służące promowaniu przedsiębiorczości.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na oficjalnej stronie internetowej plebiscytu www.gwiazdybiznesu.pl Wypełnione ankiety konkursowe przyjmowane są do poniedziałku, 15 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: gwiazdy@frw.pl bądź składać osobiście w siedzibie FRW Media Group Sp. z o.o., Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.

 Więcej informacji na stronie www.gwiazdybiznesu.pl