Takich środków z rezerwy celowej budżetu państwa na remonty dróg w powiecie ząbkowickim jeszcze nie było. Ponad 21 mln zł dotacji otrzymały samorządy Powiatu Ząbkowickiego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Największe dofinansowanie otrzymał Powiat Ząbkowicki, w którego imieniu promesę na ponad 10 mln zł odebrał Starosta Ząbkowicki Roman Fester. Oprócz samorządu powiatowego promesy odebrali również włodarze gmin: Ząbkowice Śląskie (3,2 mln zł), Stoszowice (5,98 mln zł), Złoty Stok (1,82 mln zł) i Kamieniec Ząbkowicki (0,64 mln zł).

Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie na remonty dróg powiatowych w gminach Ziębice, Stoszowice i Ząbkowice Śląskie. Dzięki środkom przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji niedługo zostaną ogłoszone przetargi na realizację zadań:

  • przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687 mb
  • przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006 D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434 – 9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000 – 0+944, 944 mb; Rudnica-Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna-Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+628, 2278 mb,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 mb
  • przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb