Łącznie 21 676 340 zł trafi w tym roku do samorządów w powiecie ząbkowickim na usuwanie powstałych w minionych latach szkód po klęskach żywiołowych. To kwota rekordowa w stosunku do wartości promes na te cele z 2018 r., gdy na nasz teren trafiło prawie 8,3 mln zł. W 2015 r. kwota promesowa na powiat ząbkowicki wynosiła zaledwie 1,5 mln zł.

W roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało na Dolny Śląsku 33 promesy o łącznej wartości ok. 60 mln zł. 5 promes trafi na nasz teren. Największymi w skali województwa beneficjentami rządowego wsparcia są Powiat Ząbkowicki i Gmina Stoszowice.

Wczoraj w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim samorządowcy odebrali promesy na następujące zadania:

  • 10 016 800 zł – Powiat Ząbkowicki na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach: Ziębice, Grodziszcze, Rudnica, Rudnica – Jemna, Jemna – Budzów, Zwrócona, Ziębice – Dębowiec,
  • 5 982 630 zł – Gmina Stoszowice na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowościach: Budzów, Stoszowice, Przedborowa, Grodziszcze,
  • 3 212 800 zł – Gmina Ząbkowice Śląskie na przebudowę ulic: Janusza Kusocińskiego i Parkowej w Ząbkowicach Śląskich oraz drogi gminnej łączącej miejscowości Bobolice i Sieroszów,
  • 1 824 110 zł – Gmina Złoty Stok na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku, odbudowę mostu w sołectwie Mąkolno i muru oporowego w sołectwie Laski,
  • 640 000 zł – Gmina Kamieniec Ząbkowicki na remont rowów melioracyjnych w Starczowie oraz odbudowę drogi w Starczowie.

Wszyscy jesteśmy po to, by służyć mieszkańcom, a nawiedzające nasz region dramatyczne zjawiska pogodowe najczęściej utrudniają życie zwykłym ludziom. Liczę na Państwa sprawność w przeprowadzaniu przetargów i nadzór nad wykonawcami. Lokalna infrastruktura i inwestycje z nią związane to priorytety dla rządu, który reprezentuję – mówił podczas spotkania z samorządowcami wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

W skali całego kraju w latach 2016 – 2019 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały ponad 1 mld 730 mln zł na remont lub odbudowę infrastruktury komunalnej, uszkodzonej w wyniku działania żywiołów. Dzięki otrzymanym promesom wyremontowano w tych latach około 3,4 tys. km dróg. Przekazano również 184,6 mln zł na zadania związane z zabezpieczeniem osuwisk. Jak już odnotowaliśmy w naszym portalu, tylko w tym roku 160 000 zł – Gmina Kamieniec Ząbkowicki otrzymała z tej właśnie puli na opracowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia osuwiska w Byczeniu.