Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Zaprosić mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Zapraszamy do aplikowania w programie Dolnośląskie Małe Granty na inicjatywy społeczne realizowane na Dolnym Śląsku. Można skorzystać z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

Już od 20 marca 2019 r. rusza czwarta edycja programu obywatelskiego Dolnośląskie Małe Granty. Samorząd województwa przekaże mieszkańcom w sumie pół miliona złotych na realizację projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, a także inicjatyw na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ekologii i ochrony zwierząt, działań dla młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne.

Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 złotych. Wnioski o dotacje można składać od 20.03.2019 do 08.04.2019. Projekty można realizować w okresie od 06.05.2019 do 31.08.2019.

Wnioski można składać elektronicznie na stronie internetowej  TUTAJ W przypadku braku stałego dostępu do Internetu, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej i przesłanie pocztą, lub osobiste dostarczenie na poniższy adres: Biuro Projektu Dolnośląskich Małych Grantów – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław. Więcej informacji dotyczących naboru wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami dostępnych jest TUTAJ

KLIKNIJ NA PONIŻSZY OBRAZEK, ABY PRZEJŚĆ DO GENERATORA WNIOSKÓW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.