Dodatkowych 30 miejsc żłobkowych powstanie w Ząbkowicach Śląskich dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach programu „Maluch +”.

Gmina pozyskała na ten cel 660 tysięcy złotych. W ramach projektu zostaną wykonane niezbędne prace budowlane dostosowujące budynek przy ulicy Krzywej 2 (była siedziba ksiąg wieczystych) do potrzeb żłobka. Planowany jest również zakup mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu dydaktycznego. Termin zakończenia prac to grudzień 2019 roku.

Utworzenie nowych miejsc w żłobku jest koniecznością dla dalszego rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie. Rozwijające się budownictwo jedno i wielorodzinne w naszej gminie powoduje, że zapotrzebowanie na profesjonalną i troskliwą opiekę tak w żłobku jak i przedszkolu, którą oferujemy w naszych placówkach stale rośnie. Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach dla naszych dzieci to właśnie odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rodziców, których głos dla samorządu Gminy Ząbkowice Śląskie jest niezwykle ważny – bo tylko razem budujemy wspólną przyszłość.