Ojciec hieromnich Spirydon Kuziak z najbliższą niedzielą zastąpi księdza Marcina Prokopiuka na urzędzie proboszcza parafii prawosławnej Świętego Jerzego w Ząbkowicach Śląskich.

Ks. Marcin Prokopiuk od 2015 r. duszpasterzował w Ząbkowicach Śląskich. W czasie swojej posługi przyczynił się bardzo do renowacji zabytkowej świątyni parafialnej położonej przy ul. Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich. W ubiegłą niedzielę ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej ks. arcybiskup Jerzy nagrodził za tę pracę ks. Marcina Prokopiuka prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego. W słowie skierowanym do wiernych oraz ks. Marcina władyka zwrócił uwagę na ofiarną pracę ks. Marcina na rzecz parafii w Ząbkowicach Śląskich. Efektem było pozyskiwanie środków na remonty i renowacje oraz pracę mającą na celu odbudowanie życia parafialnego. Od 11 lutego 2019 r. ks. Marcin Prokopiuk obejmie probostwo w parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Łobzie (woj. zachodnio-pomorskie).

Ceremonia posłania ks. Marcina Prokopiuka w katedrze prawosławnej we Wrocławiu – 03.02.2019 (fot: diecezjawroclawsko-szczecinska.pl)

Od 11 lutego br. proboszczem parafii Świętego Jerzego w Ząbkowicach Śląskich będzie ojciec hieromnich mgr Spirydon Kuziak. Urodził się w 1980 r. w Gorzowie Wielkopolskim, jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Liceum Teologicznego w Kilkis w Grecji oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kierunku teologia prawosławna. W latach 2007 – 2014 był subdiakonem ówczesnego arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza i psalmistą katedralnej parafii prawosławnej we Wrocławiu. W 2014 r. wstąpił do monasteru Świętego Dymitra Sołuńskiego w Sakach na Podlasiu, gdzie w 2016 r. z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy święcenia diakońskie. Jest referentem kancelarii arcybiskupiej we Wrocławiu.