Prawie 186,5 miliarda złotych wydano we wszystkie gminach w Polsce na realizowane na ich terenie projekty dofinansowane w ramach tzw. „polityki spójności” Unii Europejskiej. Niespełna 74 miliony złotych to kwota wykorzystana łącznie w gminach powiatu ząbkowickiego.

Tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą unijnego budżetu na lata 2014 – 2020, a wymieniona kwota to suma wartości wszystkich umów na unijne dotacje zawartych do połowy 2018 r. Kontraktacja tych środków formalnie zamknie się 31 grudnia 2020 r., ale faktycznie rok 2019 będzie ostatnim okresem, w jakim będzie można jeszcze pozyskać dotacje unijne z bieżącej puli.

Jak to wygląda w odniesieniu do poszczególnych gmin w powiecie ząbkowickim? Oto wykaz (przed nazwą gminy pozycja w rankingu wszystkich 2478 gmin w Polsce), obok kwota środków zakontraktowanych od roku 2014 do połowy roku 2018:

 • 1087 / Bardo: 22 740 446

 • 1321 / Ząbkowice Śląskie: 15 305 521 zł,

 • 1563 / Kamieniec Ząbkowicki: 10 218 262 zł,

 • 1670 / Złoty Stok: 8 752 932 zł,

 • 1714 / Stoszowice: 8 124 962 zł,

 • 1982 / Ciepłowody: 5 159 286 zł,

 • 2151 / Ziębice: 3 683 722 zł.

W kontekście tych danych warto zobaczyć analogiczne wyniki głównych gmin w subregionie wałbrzyskim:

 • 33 / Kłodzko: 735 998 349 zł,

 • 95 / Wałbrzych: 251 896 734 zł,

 • 142 / Świdnica: 184 872 500 zł,

 • 195 / Dzierżoniów: 142 961 939 zł.

Powyższe dane, opublikowane przez portal EuroPAP News obejmują wszystkie projekty realizowane na terenie danej gminy. To oznacza, że nie należy ich utożsamiać tylko z projektami realizowanymi przez samorząd gminny. Ogólnopolskie zestawienie obejmuje 2478 samorządów gminnych (od 1 stycznia 2019 r. jest w Polsce 2477 gmin w związku z likwidacją gminy Ostrowice). Mowa jest tu o środkach unijnych, jakie były dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych oraz programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa.

Należy zaznaczyć, iż w zestawieniu GUS nie uwzględniono dotacji przekazywanych w ramach tzw. programu rozwoju obszarów wiejskich. Ta pozycja jest dość znacząca, bo w skali kraju ogółem na projekty współfinansowane w ramach PROW planowane jest wydatkowanie ok. 55 mld zł, z czego ok. 34 mld zł to wkład UE w ten program. Gminy oraz rozmaite inne podmioty z terenu powiatu ząbkowickiego, z naturalnych względów, wykazywały dużą aktywność w pozyskiwaniu środków z PROW. To oznacza, iż cytowane wyżej dane mogą ulec zmianie, ale tylko na plus.