Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec”.

Termin składania ofert: 07.03.2019 godz. 10:00. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Biurze Obsługi Interesanta.

Pełną informację na temat przetargu znajdą Państwo TUTAJ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie