Informujemy, że Gmina Ząbkowice Śląskie planuje przystąpić do realizacji programu MIESZKANIE PLUS. W ramach Programu na działce gminnej położonej przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich planowana jest budowa mieszkań (budownictwo wielorodzinne). Program Mieszkanie Plus umożliwia powstanie mieszkań na wynajem.

Niniejsza ankieta pomoże określić skalę zainteresowania rządowym programem MIESZKANIE PLUS wśród mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie. Udzielone informacje będą przydatne przy opracowywaniu ewentualnej koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej MIESZKANIE PLUS

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej w terminie do 22 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich (Biuro Obsługi Interesanta) lub listownie, e-mailem na adres pawel.onyskow@zabkowiceslaskie.pl

Zwracamy uwagę, że ankieta nie jest wnioskiem o wynajem mieszkania. Ma jedynie na celu zebranie wstępnych informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ankieta Mieszkanie Plus 2019

Ankieta Mieszkanie Plus 2019