W minioną niedzielę, w 79. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir, uczczono w Bardzie pamięć zesłańców. W bardzkiej bazylice miała miejsce uroczysta Msza święta w ich intencji, a następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Sybiraków.

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. osób. W sumie w czterech deportacjach zesłano około 340 tys. Polaków. W Gminie Bardo mieszkają Sybiracy skupieni w bardzkim Kole Związku Sybiraków, do którego należą również ich potomkowie – tak jak np. prezes Koła Dariusz Szewczyk. Większość Sybiraków z gminy Bardo, zarówno żyjących, jak i tych, którzy już zmarli, zostało zesłanych na Sybir właśnie 10 lutego 1940 roku.

Z inicjatywy Związku Sybiraków Koła w Bardzie, celebrowana była uroczysta Msza św., w której uczestniczyli przedstawiciele gminnych władz i innych gminnych jednostek, w tym również poczty sztandarowe Publicznego Gimnazjum w Przyłęku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie. Dodatkowym ważnym akcentem liturgii było wygłoszenie kazania przez goszczącego w bardzkiej parafii ojca Tomasza Jakubczaka – redemptorystę z Pietropawłowska w Kazachstanie, w którym również zamieszkują Polacy – zesłańcy i ich potomkowie. Podzielił się on swoimi doświadczeniami z pracy misyjnej oraz opowiedział o trudnym losie Polaków zamieszkujących Kazachstan, którzy cały czas pielęgnują w sobie polskość i wiarę w Boga. Jego kazanie, jak również wcześniejsze wprowadzenie do nabożeństwa, jakiego dokonał ojciec proboszcz Mirosław Grakowicz, stanowiły ważny znak świadczący o pamięci o tych, których dotyczy motto wypisane na tablicy poświęconej Sybirakom: „Jeśli my zapomnimy o nich, to Ty Boże zapomnij o nas”. Pod tablicą tą złożono kwiaty i zapalono symbolizujące pamięć lampki.