Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowało wczoraj, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 wśród beneficjentów programu jest gmina Ząbkowice Śląskie.

Nowy żłobek zostanie ulokowany w budynku byłego wydziału ksiąg wieczystych przy ul. Krzywej. Pomieszczenia mają być gotowe tak, aby od stycznia 2020 r. można tam było przyjąć 30 dzieci. Całe przedsięwzięcie urzędnicy oszacowali na poziomie 2 mln zł, co oznacza, że 1 340 tys. zł wynosić będzie wkład własny gminy. Dotacja rządowa wyniesie 660 tys. zł. Warto dodać, że działający dotąd żłobek dysponuje 42 miejscami dla maluchów. Za niespełna rok tych miejsc będzie zatem znacznie więcej.

Ogółem w ramach tzw. „modułu 1b”, czyli na tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania, wpłynęły oferty z 99 gmin dotyczące prawie 4200 miejsc opieki. Ich łączna wartość przekracza 74 mln zł. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przyznało dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada w 100% wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Maksymalna kwota, o jaką można było wnioskować w „module 1b” wynosiła 5 mln zł.