Systematycznie ubywa mieszkańców we wszystkich gminach. Liczba narodzin nieco wzrasta w skali całego powiatu, ale jeszcze bardziej rośnie wskaźnik zgonów. Nieco mniej jest rozwodów, ale też mniej jest nowych małżeństw. Gminy powiatu ząbkowickiego, a szczególnie gmina Ząbkowice Śląskie, są w stanie demograficznej zapaści.

Na początek zobaczmy twarde dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych gminach. Zestawiamy lata 2018 (kolor czerwony) i 2016 (kolor niebieski) wg danych na koniec roku kalendarzowego. Obok (w nawiasie) podajemy procentowy wskaźnik ubytku liczby mieszkańców prognozowany na rok 2030 przez Główny Urząd Statystyczny wg raportu opublikowanego w sierpniu 2017 r.

 • BARDO: 5 186 / 5 381 (– 7,84%),
 • CIEPŁOWODY: 3 047 / 3 087 (– 8,39%),
 • KAMIENIEC ZĄBKOWICKI: 8 210 / 8 324 (– 7,76%),
 • STOSZOWICE: 5 332 / 5 464 (– 8,76%),
 • ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: 21 471 / 22 187 (– 10,56%),
 • ZIĘBICE: 16 670 / 17 461 (– 9,34%),
 • ZŁOTY STOK: 4 394 / 4 623 (– 9,86%),

W sumie POWIAT ZĄBKOWICKI: mieszkańców jest 64 310 / było 66 527 (– 9,37%).

Nie mniej niepokojąco można odczytywać statystyki dotyczące liczby narodzin (kolor granatowy) i zgonów (kolor brązowy) w poszczególnych gminach. Poniższe dane dotyczą roku 2018. Obok (w nawiasie) te same wskaźniki z roku 2014.

 • BARDO: 44 / 70 (35/84),
 • CIEPŁOWODY: 26 / 36 (25/35),
 • KAMIENIEC ZĄBKOWICKI: 74 / 86 (65/96),
 • STOSZOWICE: 54 / 63 (45/48),
 • ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: 163 / 306 (111/175),
 • ZIĘBICE: 134 / 162 (163/243),
 • ZŁOTY STOK: 26 / 63 (47/56),

W sumie POWIAT ZĄBKOWICKI: urodziło się 521 osób / zmarło 786 osób (491/737).

Ostatnia grupa wskaźników informuje o liczbie osób, które zawarły związek małżeński (kolor różowy) oraz o sądowo orzeczonych rozwodach (kolor szary). Poniższe dane dotyczą roku 2018. Obok (w nawiasie) podajemy analogiczne dane z roku 2014.

 • BARDO: 38 / 11 (26/7),
 • CIEPŁOWODY: 10 / 5 (13/5),
 • KAMIENIEC ZĄBKOWICKI: 43 / 15 (43/18),
 • STOSZOWICE: 16 / 2 (58/9),
 • ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: 184 / 61 (156/62),
 • ZIĘBICE: 77 / 34 (117/36),
 • ZŁOTY STOK: 63 / 8 (35/12),

W sumie POWIAT ZĄBKOWICKI: małżeństwo zawarły 431 / rozwodów było 136 (448/149).

Samorządy naszego powiatu nie podejmują długofalowych działań prodemograficznych, a prorodzinna polityka państwa jedynie łagodzi skutki zapaści w jakiej od szeregu lat jest powiat ząbkowicki.

·      W listopadzie 2014 r. starosta ząbkowicki Roman Fester, w trakcie sesji rady powiatu i w obecności ówczesnego wiceministra pracy i polityki socjalnej prof. Jacka Męciny, mówił wprost: „Jak nas będzie coraz mniej, to spadać będzie konsumpcja, znikać będą firmy”.

·      W lutym 2014 r. radni przyjmując coroczne sprawozdanie o stanie oświaty w powiecie ząbkowickim, usłyszeli o narastającym problemie 50-procentowego umniejszenia liczby potencjalnych uczniów szkół średnich w skali dekady”.

·      W marcu 2017 r. Polska Akademia Nauk opublikowała szokujący raport o zapaści małych i średnich miast w Polsce. W rankingu 122 sklasyfikowanych miast Ząbkowice Śląskie zajęły 23 miejsce, co oznacza, że są zagrożone „silną utratą funkcji oraz mocno niekorzystną sytuacją społeczno-gospodarczą”. Autor tego raportu prof. Przemysław Śleszyński w listopadzie 2017 r. spotkał się z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich, a w listopadzie 2018 r. w wywiadzie prasowym podtrzymał swoje tezy.

·      W sierpniu 2017 r. ukazuje się raport Głównego Urzędu Statystycznego, z którego niedwuznacznie wynik, że do roku 2030 liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego zmaleje w stosunku do stanu z końca 2016 r. o ponad 6 200 osób. Jedyny dwucyfrowy wskaźnik ubytku mieszkańców i jednocześnie najwyższy w powiecie ząbkowickim, wg prognozy GUS, dotyczy gminy Ząbkowice Śląskie i wynieść może 10,56%.

Ikona: pixabay.com.pl