Kolejny rok z rzędu ziębickie Koło im. św. Brata Alberta w wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. 24 grudnia 2018 zorganizowało spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Ziębic.

Wigilia odbyła się o godz. 14:00 na plebanii Parafii św. Jerzego w Ziębicach. Udział w niej wzięło ponad 20 ziębiczan, dla których była to jedyna okazja, aby spędzić ten jakże dla nas chrześcijan wyjątkowy dzień w roku, nie samotnie, lecz w towarzystwie innych osób. Ziębickie Koło im. św. Brata Alberta reprezentowane było w tym dniu przez prezesa Koła ks. Bogusława Konopkę, wiceprezesa Andrzeja Regnera, członka zarządu Mariusza Szczepanowskiego oraz Halinę Sawicką i Bogusławę Załobę.

Spotkanie rozpoczęto kolędą bożonarodzeniową, odczytaniem Pisma Świętego oraz wspólnym opłatkiem. Po części opłatkowej rozpoczęto wieczerzę wigilijną. Na stołach nie zabrakło wigilijnych potraw: barszczu z uszkami, pierogów oraz ryby. W trakcie uroczystości śpiewano kolędy, rozmawiano o problemach życiowych przybyłych ziębiczan oraz o planach ziębickiego Koła im. św. Brata Alberta. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała bożonarodzeniowa atmosfera. A na zakończenie każdy z obecnych otrzymał świąteczny upominek.

Andrzej Regner – wiceprezes Koła im. św. Brata Alberta w Ziębicach